Dades de l'usuari

Use this tab page to enter or edit user data. Some of the data may have already been entered by the user or system administrator when installing LibreOffice.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose - LibreOffice - User Data.


Les dades de l'usuari s'utilitzen a les plantilles i els auxiliars del LibreOffice. Per exemple, els camps de dades «Nom» i «Cognoms» s'utilitzen per inserir automàticament el vostre nom com a autor d'un document nou. Ho podeu veure a Fitxer ▸ Propietats.

Algunes dades de l'usuari s'inclouen automàticament en un diccionari intern perquè el verificador ortogràfic les reconegui. Si es produeixen errors d'escriptura, el programa pot utilitzar aquestes dades per suggerir reemplaçaments. Tingueu en compte que els canvis que realitzeu en aquestes dades s'aplicaran després de reiniciar el LibreOffice.

Adreça

Utilitzeu el camp Adreça per introduir i editar les vostres dades personals d'usuari.

Empresa

Escriviu el nom de l'empresa en aquest camp.

Nom

Escriviu el vostre nom.

Cognoms

Escriviu els vostres cognoms.

Inicials

Escriviu les vostres inicials.

Carrer

Escriviu el nom del vostre carrer en aquest camp.

Codi postal

Escriviu el vostre codi postal en aquest camp.

Població

Escriviu la ciutat on viviu.

País/Regió

Escriviu la vostra comarca o província.

Títol

Escriviu el vostre tractament en aquest camp.

Càrrec

Escriviu el càrrec que exerciu en l'empresa en aquest camp.

Tel. (particular)

Escriviu el vostre número de telèfon particular en aquest camp.

Tel. (feina)

Escriviu el vostre número de telèfon de la feina en aquest camp.

Fax

Escriviu el vostre número de fax en aquest camp.

Correu electrònic

Escriviu la vostra adreça electrònica. Per exemple, el.meu.nom@el.meu.proveidor.cat