Opcions

Aquesta ordre obre un diàleg que permet personalitzar la configuració del programa.

Tots els paràmetres es desen automàticament. Per desplegar una entrada, feu doble clic en aquesta entrada o feu clic al signe més. Per replegar l'entrada, feu clic al signe menys o feu doble clic a l'entrada.

Icona de nota

Només visualitzareu les entrades que siguin aplicables al document actual. Si el document actual és un document de text, només visualitzareu l'entrada del LibreOffice Writer, i així successivament per a tots els mòduls del LibreOffice. El LibreOffice Impress i el LibreOffice Draw es tracten com un sol programa en aquest diàleg. Les entrades comunes sempre són visibles.


Per a accedir a aquesta ordre...

Choose .

Icona de nota

Nota per als usuaris del macOS: L'ajuda moltes vegades fa referència al camí de menú Eines ▸ Opcions. Substituïu aquest camí per LibreOffice ▸ Preferències del menú principal del macOS. Ambdues entrades del menú obren el quadre de diàleg Opcions.Options dialog buttons

D'acord

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Icona d'avís

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Help

Opens the help contents for the Options page displayed.

LibreOffice

Use this dialog to create general settings for working with LibreOffice. The information covers topics such as user data, saving, printing, paths to important files and directories, and color defaults.

Carrega/Desa

Especifica els paràmetres generals de Carrega/desa.

Configuració de la llengua

Defineix les propietats de les llengües addicionals.

LibreOffice Writer

Aquests paràmetres determinen la manera en què es gestionen els documents de text que es creen al LibreOffice. També és possible definir paràmetres per al document de text actual.

LibreOffice Writer/Web

Defineix els paràmetres bàsics per als documents del LibreOffice en format HTML.

LibreOffice Calc

Defineix els diferents paràmetres per a fulls de càlcul, el contingut que cal mostrar i la direcció del cursor després d'una entrada de cel·la. També permet definir llistes d'ordenació i determinar el nombre de decimals i els paràmetres per enregistrar i realçar els canvis.

LibreOffice Impress

Defineix diversos paràmetres per a nous documents de presentació, com ara el contingut que es mostrarà, la unitat de mesura utilitzada i l'alineació de la graella.

LibreOffice Draw

Defineix els paràmetres globals per a documents de dibuix, inclòs el contingut que es mostrarà, l'escala que s'utilitzarà, l'alineació de la graella i el contingut que s'imprimirà per defecte.

LibreOffice Math

Defineix el format i les opcions d'impressió per a tots els documents de fórmules nous. Aquestes opcions s'apliquen quan imprimiu una fórmula directament des del LibreOffice Math.

LibreOffice Base

Defineix els paràmetres generals per a les fonts de dades al LibreOffice.

Diagrames

Defineix els paràmetres generals per als diagrames.

Internet

Especifica els paràmetres d'Internet.