Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Línia

Aquest submenú conté formes de línies rectes, lliures, corbes i poligonals.

Línia

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01140000.xhp#line_text not found).

Bàsiques

Aquest submenú conté formes bàsiques com ara rectangles, cercles, triangles, pentàgons, hexàgons, octàgons, cilindres i cubs.

Símbol

Aquest submenú conté formes de símbols comara ara cares somrients, cors, sols, llunes, flors, trencaclosques, formes amb relleu i parèntesis.