Barra d'eines Disseny del formulari

La barra d'eines Disseny del formulari esdevé visible quan seleccioneu un objecte de formulari en el mode de disseny.

Selecciona

Icona

Aquesta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icona

Mode de disseny activat/desactivat

Propietats dels controls

Obre un diàleg per editar les propietats d'un control seleccionat.

Icona

Control

Propietats del formulari

En aquest diàleg podeu indicar, entre altres opcions, la font de dades i els esdeveniments de tot el formulari.

Icona

Formulari

Navegador de dades

Permet especificar l'estructura de les dades del document XForms actual.

Navegador de formularis

Obre el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Icona

Navegador de formularis

Afegeix un camp

Obre una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Icona

Afegeix un camp

Ordre de les tabulacions

Al diàleg Ordre de les tabulacions podeu modificar l'ordre amb què els camps de control obtenen el focus quan l'usuari prem la tecla de tabulació.

Icona

Ordre d'activació

Obre en mode de disseny

Obre els formularis en Mode de disseny perquè d'aquesta manera es pugui editar el formulari.

Icona

Obre en mode de disseny

Focus de control automàtic

Icona

Si el Focus de control automàtic està activat, se seleccionarà el primer control del formulari quan obriu el document. Si el botó no està activat, se seleccionarà el text després d'obrir-lo. L'Ordre de les tabulacions que heu indicat determina quin és el primer control del formulari.

Posició i mida

Redimensiona, mou, gira o inclina l'objecte seleccionat.

Icona

Posició i mida

Canvia l'àncora

Permet commutar entre les opcions d'ancoratge.

Icona

Canvia l'àncora

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'ordre d'apilament, de manera que quedi davant de la resta d'objectes.

Icona

Porta al davant

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'ordre d'apilament, de manera que quedi darrere de la resta d'objectes.

Icona

Envia al fons

Agrupa

Agrupa els objectes seleccionats per tal que els pugueu moure com si fossin un sol objecte.

Icona

Agrupa

Desagrupa

Divideix el grup seleccionat en objectes individuals.

Icona

Desagrupa

Inclou-ho al grup

Obre el grup seleccionat per tal que en pugueu editar els objectes individuals. Si el grup seleccionat conté grups incrustats, haureu de repetir aquesta ordre per a cada subgrup.

Icona

Inclou-ho al grup

Treu-ho del grup

Permet sortir del grup, de manera que ja no en pugueu editar els objectes individuals.

Icona

Treu-ho del grup

Alineació

Modifica l'alineació dels objectes seleccionats.

Icona

Alineació

Visualitza la graella

Specifies whether to display the grid.

Icona

Visualitza la graella

Ajusta a la graella

Indica que podeu moure els objectes únicament entre punts de la graella.

Icona

Ajusta a la graella

Guies en moure

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icona

Línies d'ajuda en moure