Commutació entre el mode d'inserció i el mode de sobreescriptura

Amb el teclat:

Premeu Inser per passar del mode de sobreescriptura al mode d'inserció. El mode actual es mostra a la barra d'estat.

Amb el ratolí:

A la barra d'estat, feu clic a l'àrea que indica el mode actual per commutar a l'altre mode:

Ordres de teclat