Registre i visualització de canvis

Icona de nota

La funció de revisió del LibreOffice està disponible per als documents de text i de full de càlcul.


Quan diversos autors treballen en el mateix text o full de càlcul, la funció de revisió registra qui ha fet els diferents canvis i mostra la informació. Per tant, quan feu l'edició final del document podeu visualitzar cadascun dels canvis i decidir si voleu acceptar-los o rebutjar-los.

Per exemple: sou editor i esteu a punt de lliurar el vostre últim informe. Abans de publicar-lo, l'han de llegir l'editor sènior i el corrector, i ambdós hi afegeixen canvis. L'editor sènior escriu "aclarir" després d'un paràgraf i en barra completament un altre. El corrector corregeix l'ortografia del document.

Us retornen el document editat, i podeu incorporar-hi els suggeriments dels dos revisors o ignorar-los.

Imaginem que heu enviat per correu electrònic una còpia d'un document a un company que ja ha fet recerca sobre el mateix tema anteriorment. Heu demanat al vostre company que us faci suggeriments i ell us retorna el document amb els seus suggeriments.

Com que tots els vostres companys de feina i els caps de l'empresa treballen amb el LibreOffice, podeu generar una versió final del document a partir dels resultats que rebeu.

Registre de canvis

Acceptació o rebuig de canvis

Comparació de versions d'un document

Fusió de versions

Gestió de versions

Protegeix els canvis