Addició de zones sensibles a imatges

Els mapes d'imatge permeten adjuntar URL a àrees concretes, anomenades zones sensibles, a una imatge del document. Un mapa d'imatge és un grup d'una o diverses zones sensibles.

Podeu dibuixar tres tipus de zones sensibles: rectangles, el·lipses i polígons. Quan feu clic en una zona sensible, s'obre l'URL a la finestra o al marc del navegador que indiqueu. També podeu indicar el text que apareix quan es passa el ratolí per sobre d'una zona sensible.

Per afegir una zona sensible a una imatge

  1. Col·loqueu el cursor allà on vulgueu afegir el mapa d'imatge al document.

  2. Trieu Insereix - Imatge, seleccioneu una imatge de mapa de bits i inseriu-la.

  3. Amb la imatge seleccionada, trieu Edita ▸ Mapa d'imatge. Apareix l'Editor del mapa d'imatge, que mostra la imatge al fons.

  4. Utilitzeu les icones de l'editor del mapa d'imatge per dibuixar una forma de zona sensible, per exemple un rectangle, per sobre de la imatge en el fons.

    Per visualitzar un text d'ajuda ampliat sobre les funcions de cada icona, habiliteu l'opció Consells ampliats a - LibreOffice - General.

  5. Introduïu l'URL "Adreça" que s'ha de mostrar al navegador web quan l'usuari faci clic a la zona sensible.

  6. També podeu introduir el "Text" que s'ha de mostrar com a consell quan l'usuari col·loqui el ratolí sobre la zona sensible.

  7. Feu clic al botó Aplica per aplicar els canvis i tanqueu l'editor de mapa d'imatge.

  8. Deseu el document en el format del LibreOffice o en HTML.

Podeu desar el mapa d'imatge com a fitxer i penjar-lo en un servidor web, per exemple.

Mapa d'imatge

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or text frame. You can click on defined areas of the graphic or text frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

There are two different types of ImageMaps. A Client Side ImageMap is evaluated on the client computer, which loaded the graphic from the Internet, while a Server Side ImageMap is evaluated on the server computer which provides the HTML page on the Internet. In server evaluation, clicking an ImageMap sends the relative coordinates of the cursor within the image to the server, and a dedicated program on the server responds. In the client evaluation, clicking a defined hotspot of the ImageMap activates the URL, as if it were a normal text link. The URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.

As ImageMaps can be used in different ways, they can be stored in different formats.

Formats de mapes d'imatge

Els mapes d'imatge es divideixen bàsicament entre aquells que s'analitzen al servidor (per exemple, el vostre proveïdor d'Internet) i aquells que s'analitzen al navegador web de l'ordinador de l'usuari.

Mapes d'imatge del servidor

L'usuari veu els mapes d'imatge del servidor com una imatge o un marc a la pàgina. Feu clic en un mapa d'imatge amb el ratolí i les coordenades de la posició relativa s'enviaran al servidor. Ajudat per un programa extra, el servidor determina el següent pas que cal seguir. Hi ha diferents mètodes incompatibles per definir aquest procés, els més comuns són els següents:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Client Side ImageMap

L'àrea de la imatge o del marc sobre la qual el lector pot fer clic s'indica amb l'aparició de l'URL enllaçat quan el ratolí passa per sobre d'aquesta àrea. El mapa d'imatge es desa en una capa per sota de la imatge, i conté informació sobre les regions referenciades. L'únic desavantatge dels mapes d'imatge de client és que els navegadors web més antics no els poden llegir; un desavantatge que, tot i així, es resoldrà tot sol amb el temps.

En desar el mapa d'imatge, seleccioneu el tipus de fitxer SIP - StarView ImageMap. Aquesta acció desa el mapa d'imatge directament en un format que es pot aplicar a qualsevol imatge o marc del document. Tot i això, si només voleu utilitzar el mapa d'imatge en la imatge o el marc de text actual, no heu de desar-lo en cap format especial. Després de definir les regions, feu clic a Aplica. No cal fer res més. Els mapes d'imatge de client es desen en format HTML i s'insereixen directament en el codi HTML de la pàgina.