Utilització del Navegador de filtres

Per connectar diferents condicions de filtre amb el booleà OR, feu clic a la icona Navegador de filtres a la barra de filtres. Apareix la finestra Navegador de filtres.

Les condicions de filtre que s'han definit apareixen al Navegador de filtres. Quan es defineix un filtre, veureu una entrada de filtre buida a la part inferior del Navegador de filtres. Podeu seleccionar aquesta entrada fent clic a la paraula "Or". Quan hàgiu seleccionat l'entrada de filtre buida, podeu introduir condicions de filtre addicionals al formulari. Aquestes condicions estan enllaçades amb el booleà OR a les condicions definides anteriorment.

El menú contextual es pot cridar per a cada entrada del Navegador de filtres. Podeu editar les condicions de filtre en aquesta àrea directament en forma de text. Si voleu comprovar si un camp té contingut o no, podeu seleccionar les condicions de filtre "buit" (SQL:"Is Null") o "no buit" (SQL: "Is not Null"). També es pot suprimir l'entrada a través del menú contextual.

Podeu moure les condicions de filtre al Navegador de filtres arrossegant-les i deixant-les anar, o amb les tecles +Alt+fletxa amunt o bé +Alt+fletxa avall. Per copiar les condicions de filtre, arrossegueu-les mentre manteniu premuda la tecla .

Mentre dissenyeu el formulari, podeu definir la propietat "Proposta de filtre" per a cada quadre de text a la pestanya Dades del diàleg de Propietats corresponent. En cerques posteriors amb el mode de filtre, podeu fer una selecció a partir de tota la informació que contenen aquests camps. El contingut del camp es pot seleccionar utilitzant la funció de compleció automàtica. Tingueu en compte, però, que aquesta funció requereix més espai de temps i de memòria, especialment quan s'utilitza en bases de dades grans, i per tant s'ha d'utilitzar de manera adequada.

Cerca de taules i documents de formulari