Visió general de les bases de dades

Treballar amb bases de dades al LibreOffice

Visualització de la font de dades

Choose View - Data Sources or press + Shift + F4 keys to call the data source view from a text document or spreadsheet.

A l'esquerra podeu veure l'Explorador de font de dades. Si aquí seleccioneu una taula o consulta, veureu el contingut d'aquesta taula o consulta a la dreta. Al marge superior dret hi ha la barra Base de dades.

Fonts de dades

Llibreta d'adreces com a font de dades

Visualització del contingut de la font de dades

Barra de menú d'un fitxer de base de dades

Formularis i informes

Creació d'un document de formulari nou, edició dels controls del formulari, Auxiliar de formularis

Introducció de dades o edició del formulari

Auxiliar d'informes

Creació, ús i edició d'informes de bases de dades

Consultes

Creació d'una consulta o una vista de taula nova, edició de l'estructura de la consulta

Auxiliar de consultes

Introducció, edició i còpia de registres

Taules

Creació d'una taula nova, edició de l'estructura de taula, índex, relacions

Auxiliar de taules

Introducció, edició i còpia de registres