Barres d'eines

En una finestra d'un fitxer de base de dades podeu visualitzar les barres d'eines següents:

Taula

Obre un objecte de base de dades

Obre la taula seleccionada perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obre la taula seleccionada perquè en pugueu canviar l'estructura.

Suprimeix

Suprimeix la taula seleccionada.

Canvia el nom

Canvia el nom de la taula seleccionada.

Consulta

Obre un objecte de base de dades

Obre la consulta seleccionada perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obre la consulta seleccionada perquè en pugueu canviar l'estructura.

Suprimeix

Suprimeix la consulta seleccionada.

Canvia el nom

Canvia el nom de la consulta seleccionada.

Formulari

Obre un objecte de base de dades

Obre el formulari seleccionat perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obre el formulari seleccionat perquè en pugueu canviar el format.

Suprimeix

Suprimeix el formulari seleccionat.

Canvia el nom

Canvia el nom del formulari seleccionat.

Informe

Obre un objecte de base de dades

Obre l'informe seleccionat perquè hi pugueu introduir registres, editar-los o suprimir-los.

Edita

Obre l'informe seleccionat perquè en pugueu canviar el format.

Suprimeix

Suprimeix l'informe seleccionat.

Canvia el nom

Canvia el nom de l'informe seleccionat.