Ordenació i grups

Des del diàleg Ordenació i grups del Constructor d'informes, podeu definir els camps que s'han d'ordenar a l'informe, i també els camps que s'han de mantenir units per formar un grup. Si agrupeu l'informe per un camp determinat, tots els registres que tinguin el mateix valor que aquest camp es mantindran units en un grup.

El quadre Grups mostra els camps ordenats en ordre descendent. Podeu seleccionar qualsevol camp i fer clic als botons Mou amunt o Mou avall per moure el camp amunt o avall dins la llista.

L'ordenació i l'agrupació s'aplicaran en ordre descendent.

Per defecte es crea un grup nou en cada valor canviat d'un registre del camp seleccionat. Podeu canviar aquesta propietat segons el tipus de camp:

  1. Per als camps de tipus Text, podeu seleccionar Caràcters de prefix i introduir un nombre n de caràcters en el quadre de text que hi ha a sota. S'agruparan els registres que tinguin els primers n caràcters iguals.

  2. Per als camps de tipus Data/Hora, podeu agrupar els registres pel mateix any, trimestre, mes, setmana, dia, hora o minut. A més, també podeu indicar un interval per a les setmanes i les hores: 2 setmanes agrupa les dades en grups bisetmanals, i 12 hores agrupa les dades en grups de mig dia.

  3. Heu d'especificar un interval per als camps de tipus Numeració automàtica, Moneda o Nombre.

Disposeu de tres opcions per indicar que voleu mantenir units uns quants registres a la mateixa pàgina:

  1. No: no es tindran en compte els límits de la pàgina.

  2. Grup complet: imprimeix la capçalera de grup, la secció de detall i el peu de grup a la mateixa pàgina.

  3. Amb detall primer: imprimeix la capçalera de grup en una pàgina només si també és possible imprimir el registre de detall primer a la mateixa pàgina.