Auxiliar de consultes - Condicions d'agrupament

Specifies the conditions to group the query. The data source must support the SQL statement "Group by clauses" to enable this page of the Wizard.

Coincidint amb tots els següents

Seleccioneu aquesta opció per agrupar la consulta per totes les condicions mitjançant una funció lògica AND.

Coincidint amb qualsevol dels següents

Seleccioneu aquesta opció per agrupar la consulta per qualsevol de les condicions mitjançant una funció lògica OR.

Nom del camp

Seleccioneu el nom del camp per a la funció d'agrupament.

Condició

Seleccioneu la condició per a l'agrupament.

Valor

Introduïu el valor per a la condició d'agrupament.

Auxiliar de consultes - Àlies