Eines

El menú Eines d'una finestra de la base de dades.

Relacions

Obre la vista Disseny de la relació i comprova si la connexió de la base de dades admet relacions.

Administració d'usuaris

Obre el diàleg Administració d'usuaris si la base de dades admet aquesta funcionalitat.

Filtres de la taula

Obre el diàleg Filtres de la taula, on podeu indicar quines taules de la base de dades voleu que es mostrin o s'amaguin.

Seleccioneu les taules que vulgueu filtrar a la llista Filtre.

Si seleccioneu la taula superior d'una jerarquia, se seleccionaran la resta de taules d'aquesta jerarquia.

Si seleccioneu una taula que es trobi en un nivell inferior de la jerarquia, no se seleccionaran les taules que es trobin en nivells superiors.

SQL

Obre el diàleg SQL, on podeu introduir expressions SQL.