Propietats de la unió

Per obrir el diàleg Propietats de la unió, feu doble clic a una connexió entre dos camps enllaçats al disseny de la consulta, o bé trieu Insereix - Relació nova. Aquestes propietats s'utilitzaran per a totes les consultes que creeu en el futur.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el disseny de consulta i trieu Insereix - Relació nova, o feu doble clic en una línia de connexió entre dues taules.


Taules implicades

Indica les dues taules que voleu unir.

Camps implicats

Indica els dos camps de dades que quedaran units per una relació.

Opcions

Tipus

Indica de quin tipus és l'enllaç seleccionat. Algunes bases de dades només admeten un subconjunt de tots els tipus possibles.

Unió interna

Amb la unió interna, la taula de resultats només conté els registres per als quals el contingut dels camps enllaçats és el mateix. A l'SQL del LibreOffice aquest tipus d'enllaç es crea mitjançant la clàusula WHERE corresponent.

Unió esquerra

Amb la unió esquerra, la taula de resultats conté tots els camps de la taula esquerra i només els camps de la taula dreta per als quals el contingut dels camps enllaçats és el mateix. A l'SQL del LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre LEFT OUTER JOIN.

Unió dreta

Amb la unió dreta, la taula de resultats conté tots els camps de la taula dreta i només els camps de la taula esquerra per als quals el contingut dels camps enllaçats és el mateix. A l'SQL del LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre RIGHT OUTER JOIN.

Unió completa

Amb la unió completa, la taula de resultats conté tots els camps de les taules esquerra i dreta. A l'SQL del LibreOffice aquest tipus d'enllaç correspon a l'ordre FULL OUTER JOIN.

Natural

Insereix la paraula clau NATURAL a l'expressió SQL que defineix la relació. La relació uneix totes les columnes que tenen el mateix nom de columna en ambdues taules. La taula unida resultant conté només una columna per cada parella de columnes que tenen el mateix nom.