Auxiliar d'elements de grup: Camp de la base de dades

Aquesta pàgina només és visible si el document està enllaçat a una base de dades. Indica si els valors de referència s'han de desar a la base de dades.

Indiqueu on s'han de desar els valors de referència. Un valor de referència pot representar l'estat actual d'un quadre de grup a una base de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

En el disseny del formulari, feu clic a la icona Quadre de grup a la barra d'eines i amb el ratolí creeu un marc - pàgina 4 de l'auxiliar, hi ha d'haver una connexió a una base de dades.


Icona de nota

Aquesta pàgina només es mostra si el document ja està enllaçat a una base de dades.


Voleu desar el valor en un camp de la base de dades?

Sí, vull desar-lo en el camp següent:

Indica que voleu desar els valors de referència a una base de dades. Els valors s'escriuen en el camp de dades seleccionat a la llista. La llista mostra tots els noms dels camps de la taula de la base de dades a la qual està enllaçat el formulari.

Quadre de llista

No, només vull desar el valor en el formulari.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.