Auxiliar de formularis - Organitzeu els controls

En aquesta pàgina de l'auxiliar, podeu seleccionar la disposició del formulari que es crearà.

Per a accedir a aquesta ordre...

Feu clic a Crea un formulari utilitzant l'auxiliar en la finestra d'un fitxer de base de dades.


Emplaçament de l'etiqueta

Alinea a l'esquerra

The labels are left-aligned.

Alinea a la dreta

The labels are right-aligned.

Disposició del formulari principal

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Columnar - Etiquetes a dalt

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Com a full de dades

Aligns the database fields in a tabular form.

En blocs - Etiquetes a sobre

Arranges the labels above the corresponding data.

Disposició del subformulari

Columnar - Etiquetes a l'esquerra

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes a l'esquerra dels camps.

Columnar - Etiquetes a dalt

Alinea els camps de la base de dades en columnes, amb les etiquetes a sobre dels camps.

Com a full de dades

Alinea els camps de la base de dades de manera tabular.

En blocs - Etiquetes a sobre

Situa les etiquetes sobre les dades corresponents.

Auxiliar de formularis - Especifiqueu l'entrada de dades