Auxiliars

Facilita la creació de cartes personals i de negocis, faxos, agendes, presentacions i altres.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Auxiliars


Carta

Inicia l'auxiliar per crear una plantilla de carta.

Fax

Obre l'auxiliar de faxos. L'auxiliar pot ajudar-vos a crear plantilles de document per a documents de fax. Després podeu imprimir els documents de fax en una impressora o en un fax, si teniu disponible programari controlador de fax.

Agenda

Inicia l'auxiliar que us ajudarà a crear una plantilla d'agenda.

Convertidor de documents

Copia i converteix documents al format OpenDocument XML usat pel LibreOffice.

Convertidor d'euros

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Font de dades de les adreces

Aquest auxiliar registra una llibreta d'adreces existent com a font de dades del LibreOffice.