Tecles de drecera generals del LibreOffice

Icona de nota

Algunes de les tecles de drecera poden estar assignades al vostre sistema d'escriptori. Les tecles que estan assignades al vostre sistema d'escriptori no estan disponibles per al LibreOffice. Proveu d'assignar tecles diferents per al LibreOffice, a Eines - Personalitza - Teclat, o bé en el vostre sistema d'escriptori.


Utilització de les tecles de drecera

Moltes funcions de l'aplicació es poden activar mitjançant les tecles de drecera. Per exemple, les tecles de drecera apareixen al costat de l'opció Obre del menú Fitxer. Si voleu accedir a aquesta funció fent servir les dreceres, premeu la tecla i la tecla O. Deixeu anar les dues tecles quan hagi aparegut el quadre de diàleg.

Quan utilitzeu l'aplicació, podeu triar entre utilitzar el ratolí o el teclat per a gairebé totes les operacions disponibles.

Utilització de les tecles de drecera per controlar els diàlegs

En un quadre de diàleg, sempre hi ha un element ressaltat - normalment es mostra amb un marc ratllat. Es diu que aquest element, que com ser un botó, una opció, una entra en una llista o una casella de verificació, té el focus. Si el punt focal és un botó, prement Retorn actua com si hi haguéssiu fet clic. Una casella de verificació canvia l'estat prement la barra espaiadora. Si una casella d'opció té el focus, useu les fletxes del cursor per canviar l'opció activada en aquesta àrea. Useu la tecla de tabulació per anar d'un element o àrea al següent, useu Maj+Tab per anar en direcció inversa.

En prémer la tecla d'escapada, es tanca el diàleg sense desar els canvis.

Tecles de drecera per a les accions del ratolí

Si utilitzeu la utilitat d'arrossegar i deixar anar, seleccioneu amb el ratolí o feu clic en objectes i noms, podeu utilitzar les tecles Maj, i, ocasionalment, , per accedir a altres funcions. Les funcions disponibles quan es premen les tecles durant el procés d'arrossegar i deixar anar s'indiquen amb el canvi de forma de la busca. Quan se seleccionen fitxers o altres objectes, les tecles de modificació poden ampliar la selecció (les funcions s'expliquen quan es poden aplicar).

Camps d'entrada de text pràctics

 1. Podeu obrir un menú contextual, que conté algunes de les ordres més utilitzades.

 2. Utilitzeu +Maj+S per obrir el quadre Caràcters especials i inserir un o més caràcters especials.

 3. Utilitzeu +A per seleccionar tot el text. Utilitzeu les fletxes dreta o esquerra per eliminar la selecció.

 4. Feu doble clic sobre una paraula per seleccionar-la.

 5. Un triple clic en una camp d'entrada de text selecciona tot el camp. Un triple clic en un document de text selecciona la frase actual.

 6. Utilitzeu +Supr per suprimir tot el que hi ha des de la posició del cursor fins al final de la paraula.

 7. Si premeu i la fletxa dreta o esquerra, el cursor saltarà de paraula en paraula; si també premeu la tecla de majúscules, se seleccionarà una paraula després d'una altra.

 8. La tecla d'inserció s'utilitza per commutar entre el mode d'inserció i el mode de sobreescriptura, i al revés.

 9. La utilitat d'arrossegar i deixar anar es pot utilitzar a l'interior i a l'exterior d'un quadre de text.

 10. La drecera +Z s'utilitza per desfer modificacions, una darrere l'altra; el text tindrà l'aparença que tenia abans del primer canvi.

 1. El LibreOffice té una funció de compleció automàtica que s'activa en alguns quadres de text i de llista. Per exemple, si introduïu en el camp URL, la funció de compleció automàtica mostrarà el primer fitxer o directori situat que comenci per la lletra «a».

 2. Utilitzeu la tecla fletxa avall per desplaçar-vos per la resta de fitxers i directoris. Utilitzeu la tecla fletxa dreta per mostrar també un subdirectori en el camp URL, en cas que n'hi hagi. La compleció automàtica ràpida està disponible si premeu la tecla de final després d'introduir part de l'URL. Quan trobeu el document o el directori que voleu, premeu Retorn.

Interrupció de macros

Si voleu finalitzar una macro que s'està executant, pitgeu +Maj+Q.

Llista de les tecles de drecera generals del LibreOffice

Les tecles de drecera es mostren a la dreta de les llistes de menú, al costat de l'ordre de menú corresponent.

Tecles de drecera per controlar els quadres de diàleg

Tecles de drecera

Efecte

Tecla de retorn

Activa el botó destacat d'un diàleg

Esc

Finalitza l'acció o el diàleg. En l'ajuda del LibreOffice: puja un nivell.

Barra espaiadora

Activa o desactiva la casella de selecció d'un diàleg.

Tecles de cursor

Canvia el camp de control actiu d'una secció d'opció d'un diàleg.

Tab

Avança el focus a la secció o l'element següent d'un diàleg.

Maj+Tab

Mou el focus a la secció o a l'element anterior d'un diàleg.

+fletxa avall

Obre una llista dels camps de control seleccionats d'un diàleg. Aquestes dreceres no només s'apliquen als quadres combinats, sinó també als botons amb menús emergents. Tanca una llista oberta prement la tecla d'escapada.


Tecles de drecera per controlar els documents i finestres

Tecles de drecera

Efecte

+O

Obre un document.

+S

Desa el document actual.

+N

Crea un document nou.

+Maj+N

Obre el diàleg Plantilles.

+P

Imprimeix el document.

+F

Activa la barra d'eines Cerca .

+H

Obre el diàleg Cerca i reemplaça.

+Maj+F

Cerca el darrer terme de cerca introduït.

+Maj+R

Torna a dibuixar la visualització del document.

+Maj+I

Habilita o inhabilita el cursor en text només de lectura.

En l'ajuda del LibreOffice: salta a la pàgina principal de l'ajuda.

Maj+F2

Activa els consells ampliats per a l'ordre, la icona o el control seleccionats.

F6

Estableix el focus en la subfinestra següent (per exemple, visualització del document/font de dades).

Maj+F6

Estableix el focus en la subfinestra anterior.

F10

Activa el primer menú (menú Fitxer)

Maj+F10

Obre el menú contextual.

+F4 o +F4

Tanca el document actual (quan es tanca el darrer document obert, tanca el LibreOffice)

+Q

Surt de l'aplicació.


Tecles de drecera per editar o formatar documents

Tecles de drecera

Efecte

+Tab

Quan es col·loca a l'inici d'un encapçalament, s'insereix una tabulació.

Retorn (si un objecte OLE està seleccionat)

Activa l'objecte OLE seleccionat.

Retorn (si un objecte de dibuix o un objecte de text està seleccionat)

Activa el mode d'entrada de text.

+X

Retalla els elements seleccionats.

+C

Copia els elements seleccionats.

+V

Enganxa des del porta-retalls.

+Maj+V

Enganxa text sense format des del porta-retalls. El text s'enganxa amb el format que hi hagi al punt d'inserció.

+Maj+V

Obre el diàleg Enganxament especial.

+A

Ho selecciona tot.

+Z

Desfà la darrera acció.

Refà la darrera acció.

+Maj+Y

Repeteix l'última ordre.

+I

S'aplica l'atribut Cursiva a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, la paraula també es marca en cursiva.

+B

L'atribut Negreta s'aplica a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, la paraula també es marca en negreta.

+U

S'aplica l'atribut Subratllat a l'àrea seleccionada. Si el cursor es col·loca en una paraula, també se subratlla la paraula.

Elimina la formatació directa del text o dels objectes seleccionats (com a Format - Neteja el format directe)


Dreceres en la galeria

Tecles de drecera

Resultat

Tab

Mou entre àrees.

Maj+Tab

Mou entre àrees (cap enrere)


Dreceres en l'àrea de tema nou de la galeria:

Tecles de drecera

Resultat

Fletxa amunt

Mou la selecció cap amunt.

Fletxa avall

Mou la selecció cap avall.

+Retorn

Obre el diàleg de propietats.

Maj+F10

Obre el menú contextual.

+U

Actualitza el tema seleccionat.

+R

Obre el diàleg Introduïu el títol.

+D

Suprimeix el tema seleccionat.

Insereix

Insereix un tema nou


Dreceres en l'àrea de previsualització de la galeria:

Tecles de drecera

Resultat

Inici

Salta a la primera entrada.

Fi

Salta a la darrera entrada.

Fletxa esquerra

Selecciona l'element següent de la galeria a l'esquerra.

Fletxa dreta

Selecciona l'element següent de la galeria a la dreta.

Fletxa amunt

Selecciona l'element següent de la galeria superior.

Fletxa avall

Selecciona l'element següent de la galeria inferior.

Re Pàg

Puja una pantalla.

Av Pàg

Baixa una pantalla.

+Maj+Inser

Insereix l'objecte seleccionat com a objecte vinculat en el document actual.

+I

Insereix una còpia de l'objecte seleccionat en el document actual.

+T

Obre el diàleg Introduïu el títol.

+P

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Barra espaiadora

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Retorn

Commuta entre la visualització de temes i la visualització d'objectes.

Pas enrere (únicament en la visualització d'objectes)

Torna a la visió general principal.


Selecció de files i columnes en una taula de base de dades (oberta amb la combinació de tecles + Maj + F4)

Tecles de drecera

Resultat

Barra espaiadora

Commuta la selecció de files, excepte en el mode d'edició.

+barra espaiadora

Commuta la selecció de files.

Maj+barra espaiadora

Selecciona la columna actual

+Re Pàg

Mou la busca a la primera fila

+Av Pàg

Mou la busca a l'última fila


Dreceres per als objectes de dibuix

Tecles de drecera

Resultat

Seleccioneu la barra d'eines amb F6. Utilitzeu les fletxes avall i dreta per seleccionar la icona de la barra d'eines que vulgueu i premeu +Retorn

Insereix un objecte de dibuix.

Seleccioneu el document per mitjà de +F6 i premeu Tab

Selecciona un objecte de dibuix.

Tab

Selecciona l'objecte de dibuix següent.

Maj+Tab

Selecciona l'objecte de dibuix anterior.

+Inici

Selecciona el primer objecte de dibuix.

+Fi

Selecciona el darrer objecte de dibuix.

Esc

Acaba la selecció d'objecte de dibuix.

Esc (en el mode de gestió de selecció)

Sortiu del mode de gestió de selecció i torneu al mode de selecció d'objectes.

Fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Mou el punt seleccionat (les funcions de captura de graella s'inhabiliten temporalment, però els punts finals encara s'ajusten entre ells).

+fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Mou l'objecte de dibuix seleccionat un píxel (en el mode de selecció)

Redimensiona un objecte de dibuix (en el mode de gestió de la selecció)

Gira l'objecte de dibuix (en el mode de gir)

Obre el diàleg de propietats per a un objecte de dibuix.

Activa el mode de selecció de punts per a l'objecte de dibuix seleccionat.

Barra espaiadora

Seleccioneu un punt de l'objecte de dibuix (el mode de selecció de punts) / Cancel·leu la selecció.

El punt de selecció parpelleja una vegada per segon.

Maj+barra espaiadora

Seleccioneu un punt addicional en el mode de selecció de punts.

+Tab

Seleccioneu el punt següent de l'objecte de dibuix (mode de selecció de punts)

En el mode de gir, el centre de gir també es pot seleccionar.

+Maj+Tab

Seleccioneu un punt anterior de l'objecte de dibuix (mode de selecció de punts)

+Retorn

S'ha col·locat un objecte de dibuix nou de la mida per defecte al centre de la visualització actual.

+Retorn a la icona de selecció

Activa el primer objecte de dibuix del document.

Esc

Sortiu del mode de selecció de punts. Després, se selecciona l'objecte de dibuix.

Edita un punt d'un objecte de dibuix (mode d'edició de punts)

Qualsevol tecla de caràcter o numèrica

Si s'ha seleccionat un objecte de dibuix, canvia al mode d'edició i col·loca el cursor al final del text de l'objecte de dibuix. S'insereix un caràcter imprimible.

+fletxa amunt/avall/esquerra/dreta

Es fixa la posició del centre de l'objecte.

Tecla de majúscules en crear o redimensionar un objecte gràfic

Es fixa la relació entre l'amplada i l'alçada d'un objecte.