Més controls

La barra d'eines Més controls s'obre quan feu clic a la icona Més controls de la barra d'eines Controls de formulari.

Botó de selecció de valors

Icona

Crea un botó de selecció de valors.

Si afegiu un botó de selecció de valors al full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per crear un enllaç de dues vies entre un botó de selecció de valors i una cel·la. Com a conseqüència, quan canvieu els continguts d'una cel·la, s'actualitzen els continguts del botó de selecció de valors. Inversament, si canvieu el valor del botó de selecció de valors, s'actualitzen els continguts de la cel·la.

Barra de desplaçament

Icona

Crea una barra de desplaçament.

Podeu indicar les propietats següents per a una barra de desplaçament:

Nom de la IU

Semàntica

Valor mínim de desplaçament

Indica l'alçada mínima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor màxim de desplaçament

Indica l'alçada màxima o l'amplada màxima d'una barra de desplaçament.

Valor de desplaçament per defecte

Indica el valor per defecte d'una barra de desplaçament, que s'utilitza quan es reinicialitza el formulari.

Orientació

Indica l'orientació d'una barra de desplaçament, és a dir, horitzontal o vertical.

Canvi petit

Indica la quantitat mínima per a la qual podeu desplaçar una barra de desplaçament, per exemple, fent clic a una fletxa.

Canvi gran

Indica la quantitat que un pas gran desplaça una barra de desplaçament, per exemple, quan feu clic entre la miniatura de la barra de desplaçament i una fletxa de la barra de desplaçament.

Retard

Indica el retard en mil·lèsimes de segon entre els esdeveniments d'activació de la barra de desplaçament. Per exemple, el retard que té lloc quan feu clic a un botó de fletxa de la barra de desplaçament i premeu el botó del ratolí.

Color del símbol

Indica el color de les fletxes a la barra de desplaçament.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de desplaçament en "unitats de valor". Per exemple, un valor de ("Valor mín. de desplaçament" menys "Valor mín. de desplaçament") / 2 dóna una miniatura de la barra de desplaçament que ocupa la meitat de la barra de desplaçament.

Per fer que l'amplada de la barra de desplaçament sigui igual que l'alçada, definiu la mida visible a zero.


En un full de càlcul del Calc, podeu utilitzar la pestanya Dades per crear un enllaç doble entre una barra de desplaçament i una cel·la.

Botó d'imatge

Icona

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Control d'imatge

Icona

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'aquests controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordres per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estigui protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Camp de data

Icona

Crea un camp de data. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors de data de la base de dades.

Si assigneu la propietat "Desplegable" al camp de data, l'usuari pot obrir un calendari per seleccionar una data sota el camp de data. Això també s'aplica a un camp de data dins un camp de la taula de control.

Icona de consell

L'usuari pot editar fàcilment els camps de data amb les tecles de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, es pot augmentar o disminuir el dia, el mes o l'any utilitzant les tecles de fletxa.


Comentaris concrets sobre els camps de data.

Camp d'hora

Icona

Crea un camp d'hora. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors d'hora de la base de dades.

Icona de consell

L'usuari pot editar fàcilment els camps d'hora amb les fletxes de fletxa amunt i fletxa avall. En funció de la posició del cursor, les hores, els minuts o els segons augmenten o disminueixen amb les tecles de fletxa.


Selecció de fitxers

Icona

Crea un botó que permet seleccionar fitxers.

Camp numèric

Icona

Crea un camp numèric. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, es poden adoptar els valors numèrics de la base de dades.

Camp de moneda

Icona

Crea un camp de moneda. Si el formulari està enllaçat a una base de dades, els continguts del camp de moneda es poden adoptar de la base de dades.

Camp de patró

Icona

Crea un camp de patró. Els camps de patró consten d'una màscara d'edició i d'una màscara literal. La màscara d'edició determina quines dades es poden introduir. La màscara literal determina els continguts del camp de patró quan es carrega el formulari.

Icona de nota

Tingueu en compte que els camps de patró no s'exporten al format HTML.


Quadre de grup

Icona

Crea un quadre per agrupar visualment diversos controls. Els quadres de grup permeten agrupar els botons d'opció en un quadre.

Si inseriu un marc de grup al document, s'inicia l'Auxiliar d'elements de grup, que permet crear fàcilment un grup d'opcions.

Nota: Quan arrossegueu un quadre de grup a sobre de controls que ja existeixen i llavors voleu seleccionar un control, primer heu d'obrir el menú contextual del quadre de grup i triar Organitza - Envia-ho al fons. Tot seguit, seleccioneu el control mentre premeu .

Icona de nota

Els quadres de grup només s'utilitzen per aconseguir un efecte visual. Es pot fer un agrupament funcional de camps d'opció mitjançant la definició d'un nom: sota les propietats de Nom de tots els camps d'opció, introduïu el mateix nom per agrupar-los.


Control de taula

Icona

Crea un control de taula per mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Informació especial sobre els controls de taula.

Barra de navegació

Icona

Crea una barra de navegació.

La barra de navegació permet moure-us pels registres d'una base de dades o d'un formulari d'una base de dades. Els controls d'aquesta barra de navegació funcionen igual que els controls de la barra de navegació per defecte del LibreOffice.