Escala

Indica el factor d'escala de la visualització actual de la pàgina.

Si feu doble clic a aquest camp s'obrirà el diàleg Escala, on podeu canviar el factor d'escala actual.

Obriu el menú contextual d'aquest camp per veure una selecció dels factors d'escala disponibles.