Selecció

Permet seleccionar objectes al document actual.

Icona

Selecció

Per seleccionar un objecte, feu clic a l'objecte amb la fletxa. Per seleccionar més d'un objecte, arrossegueu un marc de selecció al voltant dels objectes. Per afegir un objecte a la selecció, premeu Maj, i després feu clic a l'objecte.