Valors diferents

Estén l'expressió de selecció creada de la Consulta SQL a la columna actual mitjançant el paràmetre DISTINCT. La conseqüència és que els valors idèntics que apareixen diverses vegades només s'enumeren una vegada.

Icona

Valors diferents