Definició de sagnats, marges i columnes

Podeu definir amb el ratolí els sagnats i marges per al paràgraf actual o per a tots els paràgrafs seleccionats.

Si dividiu la pàgina en columnes, o si se situa el cursor en un marc de text amb diverses columnes, podeu canviar l'amplada i l'espaiat de la columna arrossegant-los al regle amb el ratolí.

Quan se selecciona un objecte, una imatge o un objecte de dibuix, veureu les vores de l'objecte al regle. Podeu canviar les vores arrossegant-les al regle amb el ratolí.

Si el cursor està situat en una cel·la d'una taula, podeu canviar els sagnats dels continguts de la cel·la arrossegant-los amb el ratolí al regle. Podeu canviar les línies dels límits de la taula al regle o arrossegant la línia de límit actual.

Icona

Aquestes icones marquen el sagnat esquerre de la primera línia del paràgraf actual (triangle superior) i el sagnat esquerre de les altres línies del paràgraf (triangle inferior).

Icona

Aquesta icona de la dreta del regle marca el sagnat dret del paràgraf actual.

Tasca

Procediment

Definició del sagnat esquerre

Arrossegueu la marca inferior esquerra cap a la dreta mentre premeu el botó del ratolí

Definició del sagnat esquerre de la primera línia

Arrossegueu la marca superior esquerre cap a la dreta mentre premeu el botó del ratolí

Definició del sagnat dret

Arrossegueu la marca de la dreta cap a l'esquerra mentre premeu el botó del ratolí


Icona de consell

Per canviar el sagnat esquerre que comença amb la segona línia d'un paràgraf, manteniu premuda la tecla , feu clic al triangle situat a la part inferior esquerre i arrossegueu-lo a la dreta.


Icona de nota

Les tabulacions que s'han definit no canvien quan se sagna un paràgraf. Si les tabulacions definides surten fora dels marges del paràgraf, no es visualitzaran, però segueixen existint.