Font de dades del document actual

Mostra, al navegador de la font de dades, la taula que està enllaçada al document actual.

Icona

Font de dades del document actual

Trieu Edita ▸ Intercanvia la base de dades per seleccionar una altra taula.