Cerca un registre

Als formularis o taules de la base de dades, podeu cercar valors determinats als camps de dades, als quadres de llista i a les caselles de selecció.

Per a accedir a aquesta ordre...

La icona Cerca un registre a la barra Dades de la taula i la barra Navegació de formularis

Icona

Cerca un registre


Quan es fan cerques a una taula, es cerquen els camps de dades de la taula actual. Quan es fan cerques a un formulari, es cerquen els camps de dades de la taula enllaçada amb el formulari.

Icona de consell

El LibreOffice duu a terme la cerca que es descriu aquí. Si voleu utilitzar el servidor SQL per fer cerques a la base de dades, heu d'utilitzar la icona Filtres basats en un formulari de la barra Navegació de formularis.


La funció de cerca també està disponible per als controls de taula. Quan crideu la funció de cerca d'un control de taula, podeu cercar cada columna del control de taula que es correspon a les columnes de la taula de la base de dades enllaçada.

Cerca

Indica el tipus de cerca.

Text:

Introduïu el terme de cerca al quadre o seleccioneu-lo de la llista. El text que apareix sota el cursor ja està copiat al quadre combinat Text. Tingueu en compte que mentre feu una cerca a un formulari, no es poden processar els tabuladors ni els salts de línia.

Els vostres termes de cerca es desaran sempre que la taula o el document de la fórmula estiguin oberts. Si esteu fent més d'una cerca i voleu repetir el terme de cerca, podeu seleccionar-ne un que ja hàgiu utilitzat anteriorment del quadre combinat.

El contingut del camp és NUL

Indica que es trobaran els camps que no continguin dades.

El contingut del camp no és NUL

Indica que es trobaran els camps que continguin dades.

Àrea de cerca

Indica els camps de la cerca.

Formulari

Indica la forma lògica amb la qual voleu que es faci la cerca.

Icona de nota

El quadre combinat Formulari només es veu si el document actual és un formulari amb més d'una forma lògica. No apareix en una cerca a taules o consultes.


Els documents amb formularis poden contenir múltiples formularis lògics. Aquests són components individuals d'un formulari que estan enllaçats a una taula.

El quadre combinat Formulari conté els noms de tots els formularis lògics per als quals hi ha controls.

Tots els camps

Fa una cerca per tots els camps. Si esteu executant una cerca en una taula, es farà una cerca a tots els camps de la taula. Si esteu executant una cerca en un formulari, es farà una cerca a tots els camps del formulari lògic (introduït a Formulari). Si esteu executant una cerca en un camp de control d'una taula, es farà una cerca a totes les columnes que estan enllaçades a un camp d'una taula d'una base de dades vàlida.

Tingueu en compte que els camps del formulari lògic actual no han de ser idèntics als camps del document del formulari. Si el document del formulari conté camps que apunten a diverses fonts de dades (és a dir, diversos formularis lògics), l'opció Tots els camps només cercarà els camps enllaçats a les fonts de dades al document del formulari.

Camp únic

Cerca en un camp de dades determinat.

Paràmetres

Defineix els paràmetres per controlar la cerca.

Posició

Indica la relació del terme de cerca i els continguts del camp. Hi ha disponibles les opcions següents:

a qualsevol part del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca en qualsevol lloc del camp.

a l'inici del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca al principi del camp.

al final del camp

Retorna tots els camps que contenen el patró de cerca al final del camp.

a tot el camp

Retorna tots els camps que contenen el patró com a correspondència exacta dels continguts del camp.


Icona de nota

Si la casella de selecció Expressió comodí està activada, aquesta funció no està disponible.


Aplica el format del camp

Indica que tots els formats de camp es tenen en compte a l'hora de fer cerques al document actual. Tots els formats de camp són formats visibles que es creen a partir de les possibilitats següents:

  1. en el mode de disseny de taula per a les propietats de camp,

  2. a la visualització de la font de dades a l'hora de formatar columnes,

  3. als formularis de les propietats de controls.

Si es marca el quadre Aplica el format del camp, es cerca a la visualització de la font de dades de la taula o el formulari utilitzant la formatació definida aquí. Si la casella no es marca, es cerca a la base de dades utilitzant la formatació desada a la base de dades.

Exemple:

Teniu un camp de data, que es desa amb el format "DD.MM.YY" a la base de dades (per exemple, 17.02.65). El format de l'entrada es canvia a la visualització de la font de dades per "DD MMM YYYY" (17 Feb 1965). Seguint aquest exemple, un registre que contingui 17 de febrer només es troba si l'opció Aplica el format del camp està habilitada:

Aplica el format del camp

Patró de cerca

activat

Es retorna"Feb", però no "2".

desactivat

Es retorna "2", però no "Feb".


Es recomana que sempre feu cerques utilitzant la formatació de camp.

Els exemples següents mostren qüestions possibles quan feu cerques sense la formatació de camp. Aquestes qüestions depenen de la base de dades utilitzada i només tenen lloc en determinades formatacions internes per defecte:

Resultats de la cerca

Motiu

"5" retorna "14:00:00" com a hora

Els camps d'hora no estan definits per a les bases de dades dBASE i s'han de simular. Per visualitzar internament l'hora "14:00:00", és necessari un 5.

"00:00:00" retorna tots els registres d'un camp de data estàndard

La base de dades emmagatzema internament un valor de data utilitzant un camp combinat de data/hora.

"45,79" no retorna "45,79" tot i que l'opció camp complet està seleccionada a Posició.

La visualització mostrada no coincideix amb el que hi ha emmagatzemat internament. Per exemple, si el valor 45,789 està emmagatzemat a la base de dades com a camp de tipus Nombre/Doble i la formatació mostrada està definida perquè només es mostrin dos decimals, només es retornarà "45,79" a les cerques amb formatació de camps.


En aquest cas, la formatació per defecte és la formatació que fa referència a les dades emmagatzemades internament. No sempre és visible per a l'usuari, especialment si s'utilitza per simular tipus de dades (per exemple, camps d'hora a les bases de dades dBASE). Això depèn de la base de dades utilitzada i el tipus de dades individuals. La cerca amb formatació dels camps és adequada si només voleu trobar el que es mostra actualment. Això inclou camps del tipus Data, Hora, Data/Hora i Nombre/Doble.

Malgrat tot, fer cerques sense Aplica el format del camp és adequat per a bases de dades més grans que no tenen problemes de formatació, perquè és més ràpid.

Si esteu cercant els valors de les caselles de selecció i Aplica el format del camp està activat, obtindreu un "1" per a les caselles de selecció activades, un "0" per a les caselles de selecció desactivades i una cadena buida per a les caselles de selecció no definides (tres estats). Si la cerca s'ha dut a terme amb l'opció Aplica el format del camp desactivada, veureu els valors per defecte que depenen de la llengua "CERT" o "FALS".

Si utilitzeu Aplica el format del camp quan feu cerques als quadres de llista, trobareu el text que es mostra als quadres de llista. Si no utilitzeu Aplica el format del camp, trobareu els continguts que corresponen al format de camp estàndard.

Distingeix les majúscules de les minúscules

Indica que es tenen en compte les majúscules i les minúscules durant la cerca.

Cerca cap enrere

Indica que el procés de cerca es farà en direcció inversa, des de l'últim registre fins al primer.

De dalt a baix

Torna a iniciar la cerca. Una cerca cap endavant es torna a iniciar al primer registre. Una cerca cap enrere es torna a iniciar a l'últim registre.

Expressió comodí

Podeu utilitzar els comodins següents:

Comodins

Significat

Exemple

?

per a exactament un caràcter arbitrari

"?loppy" retorna "Floppy"

"M?ller" retorna, per exemple, Miller i Moller

*

per a 0 o més caràcters arbitraris

"*-*" retorna "Unitat ZIP" i "CD-ROM"

"M*er" retorna totes les entrades que comencen amb una "M" i acaben amb "er" (per exemple, Moliner, Muntaner, Massaguer)


Si voleu cercar els caràcters reals ? o *, poseu-hi una barra inversa a davant: "\?" o "\*". Tanmateix, això només és necessari quan està activada l'opció Expressió comodí. Quan l'opció no està activada, els caràcters comodí es processen com a caràcters normals.

Expressió regular

Cerca amb expressions regulars. Les mateixes expressions regulars que aquí són compatibles també són compatibles amb el diàleg Cerca i reemplaça del LibreOffice.

Fer cerques amb expressions regulars ofereix més opcions que fer cerques amb expressions comodí. Si feu cerques amb expressions regulars, els caràcters següents es corresponen amb els que s'utilitzen en fer cerques amb comodins:

Cerca amb una expressió comodí

Cerca amb expressions regulars

?

.

*

.*


Cerca per similitud

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

Coincideix amb l'amplada del caràcter (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Distingeix les formes de caràcters de mitja amplada i d'amplada completa.

Semblança fonètica (japonès) (només si s'han habilitat les llengües asiàtiques)

Permet indicar les opcions de cerca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonès. Activeu aquesta casella de selecció i feu clic al botó ... per indicar les opcions de cerca.

Defineix les opcions de cerca per a notacions semblants utilitzades en un text en japonès.

Tracta com a iguals

Especifica les opcions que s'han de considerar iguals en una cerca.

Ignora

Especifica els caràcters que s'han d'ignorar.

Estat

La línia Estat mostra els registres que retorna la cerca. Si la cerca arriba al final (o al principi) d'una taula, la cerca continua automàticament a l'altre extrem.

En bases de dades molt grans, trobar el registre amb un ordre de cerca invers pot trigar una estona. En aquest cas, la barra d'estat us informa que els registres encara s'estan comptant.

Cerca / Cancel·la

Si la cerca s'acaba satisfactòriament, es realça el camp corresponent de la taula. Podeu continuar la cerca fent clic novament al botó Cerca. Podeu cancel·lar un procés de cerca si feu clic al botó Cancel·la.

Tanca

Tanca el diàleg. Es desaran els paràmetres de l'última cerca fins que sortiu del LibreOffice.

Si hi ha obertes diverses taules o formularis, podeu definir altres opcions de cerca per a cada document. Quan tanqueu els documents, només es desen les opcions de cerca del document que heu tancat per última vegada.