Dades a camps

Actualitza els continguts dels camps existents de la base de dades mitjançant els registres marcats. La icona Dades a camps només està disponible si el document actual és un document de text.

Icona

Dades a camps