Edita el fitxer

Utilitzeu la icona Edita el fitxer per activar o desactivar el mode d'edició.

Icona

Edita el fitxer

Podeu activar un cursor de selecció en un document de text només de lectura o a l'Ajuda. Trieu Edita ▸ Seleccioneu el text o obriu el menú contextual d'un document només de lectura i trieu Seleccioneu el text. El cursor de selecció no parpelleja.