D'esquerra a dreta

Specifies the horizontal direction of the text.

Icona

Direcció del text d'esquerra a dreta