Obre en mode de disseny

Obre els formularis en Mode de disseny perquè d'aquesta manera es pugui editar el formulari.

No podeu activar els controls del formulari o editar els continguts dels registres d'una base de dades en Mode de disseny. Tanmateix, podeu canviar la posició i la mida dels controls, editar altres propietats i afegir o suprimir controls en Mode de disseny.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el Navegador de formularis - seleccioneu un formulari - obriu el menú contextual - trieu Obre en mode de disseny

Obriu la barra d'eines Disseny del formulari i feu clic a

Icona

Obre en mode de disseny


Després que hàgiu acabat d'editar el formulari, feu clic amb el botó dret a "Formularis" al Navegador de formularis i desseleccioneu Obre en mode de disseny. Deseu el formulari un cop hàgiu acabat.

Icona de nota

Si el document del formulari està protegit contra escriptura, s'ignora l'ordre Obre en mode de disseny.