Auxiliar del quadre combinat: camp de la base de dades

Amb els camps de combinació, podeu desar el valor d'un camp en una base de dades o mostrar aquest valor en un formulari.

Els valors d'usuari introduïts al camp de combinació o seleccionats a la llista es poden desar a la taula de la base de dades a la qual s'accedeix des del formulari. Tingueu en compte que no es poden desar els valors en una altra taula. Si els valors no es desen en una base de dades, només es desaran al formulari. Això és especialment útil en formularis HTML, on els valors introduïts o seleccionats per l'usuari s'han d'assignar a un servidor.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona Quadre combinat i arrossegueu el ratolí per generar el camp. En el formulari hi ha d'haver una connexió a una base de dades: Auxiliar - Pàgina 3.


Voleu desar el valor en un camp de la base de dades?

Hi ha dues opcions disponibles a aquesta qüestió:

Sí, vull desar-lo en el camp de la base de dades següent

Specifies whether the user's entered or selected combination field value should be saved in a database field. Several database table fields are offered which can be accessed in the current form.

A Control - Propietats el camp seleccionat apareix com una entrada a la pestanya Dades a sota de Camp de dades.

Camp de llista

Indica el camp de dades on s'ha de desar el valor del camp de combinació.

No, només vull desar el valor en el formulari

Indica que el valor d'aquest camp de combinació no s'escriurà a la base de dades i només es desarà al formulari.