Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu la barra d'eines Controls de formulari o Disseny del formulari, feu clic a

Icona

Mode de disseny activat/desactivat


Icona de nota

Tingueu en compte la funció Obre en mode de disseny. Si Obre en mode de disseny està activat, el document sempre s'obrirà en mode de disseny, sigui quin sigui l'estat en què es va desar.


Si el formulari està enllaçat a una base de dades i desactiveu el mode de disseny, es mostra la barra Disseny del formulari al marge inferior de la finestra del document. Podeu editar l'enllaç a la base de dades, a Propietats del formulari.