Afegeix un camp

Obre una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu la barra d'eines Disseny del formulari i feu clic a

Icona

Afegeix un camp


La finestra de selecció de camp mostra tots els camps de la base de dades de la taula o la consulta que s'hagi indicat com a font de dades a Propietats del formulari .

Podeu inserir un camp al document actual si arrossegueu i deixeu anar el camp. S'inserirà un camp que conté un enllaç a la base de dades.

Si afegiu camps a un formulari i canvieu al Mode de disseny, podeu veure que el LibreOffice afegeix un camp d'entrada etiquetat per a cada camp de base de dades inserit.