Propietats del formulari

En aquest diàleg podeu indicar, entre altres opcions, la font de dades i els esdeveniments de tot el formulari.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de l'element de formulari seleccionat - trieu Formulari

Icona

Formulari


Si introduïu dades al diàleg Propietats, tingueu en compte que podeu introduir-les en diverses línies per a determinats quadres combinats desplegables. Això fa referència a tots els camps en què es pot introduir una expressió SQL, així com a les propietats dels quadres de text o de les etiquetes de camp. Podeu obrir aquests camps i introduir text a la llista oberta. Les tecles de drecera següents són vàlides:

Tecles

Efectes

+fletxa avall

Obre el quadre combinat.

+fletxa amunt

Tanca el quadre combinat.

Maj+Retorn

Insereix una línia nova.

Fletxa amunt

Posa el cursor a la línia anterior.

Fletxa avall

Posa el cursor a la línia següent.

Retorn

Completa l'entrada al camp i col·loca el cursor al camp següent.


Igual que amb els quadres de llista o els quadres combinats, podeu obrir o tancar la llista fent un clic amb el ratolí a la fletxa que apareix a l'extrem dret del camp. Tanmateix, l'entrada es pot introduir a la llista oberta o al camp de text superior. Una excepció són les propietats que esperen una representació de llista, per exemple, la propietat Llista les entrades, que es pot definir per als camps de control Quadre de llista i Quadre combinat. Aquí només podeu editar les entrades quan el camp és obert.

General

Dades

La pestanya Dades defineix les propietats del formulari que fan referència a la base de dades que està enllaçada al formulari.

Esdeveniments

La pestanya Esdeveniments us permet assignar una macro a determinats esdeveniments que tenen lloc en un formulari.