General

Aquesta pestanya General permet definir les propietats generals del control d'un formulari. Aquestes propietats són diferents en funció del tipus de control. No totes les propietats següents estan disponibles per a cada control.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de l'element de formulari seleccionat - trieu la pestanya Control - General

Obriu la barra d'eines Controls de formulari o Disseny del formulari, feu clic a la icona Control - pestanya general


Icona de nota

Si exporteu el document del formulari actual al format HTML, s'exporten els valors del control per defecte, no els valors del control actual. Els valors es determinen pel valor per defecte de les propietats, segons el tipus de control (per exemple, en camps de text), l'estat per defecte (per a caselles de selecció i camps d'opció) i la selecció per defecte (per a quadres de llista).


Acció

Podeu utilitzar accions de navegació per dissenyar botons de navegació de la base de dades.

La taula següent descriu les accions que podeu assignar a un botó.

Acció

Descripció

Cap

No succeeix cap acció.

Envia el formulari

Envia les dades que s'introdueixen a altres camps de control del formulari actual a l'adreça que s'indica a les Propietats del formulari a URL.

Introdueix l'URL al quadre de text "URL" de les propietats de dades del formulari quan exporteu a un fitxer PDF.

Reinicialitza el formulari

Restableix els paràmetres d'altres camps de control als valors per defecte predefinits (estat per defecte, selecció per defecte, valor per defecte).

Obre el document o la pàgina web

Obre l'URL indicat a URL. Podeu utilitzar Marc per indicar el marc de destinació.

Primer registre

Mou el formulari actual al primer registre.

Registre anterior

Mou el formulari actual al registre anterior.

Registre següent

Mou el formulari actual al registre següent.

Últim registre

Mou el formulari actual cap a l'últim registre.

Desa el registre

Desa el registre actual, si cal.

Desfés la introducció de dades

Inverteix els canvis del registre actual.

Registre nou

Mou el formulari actual a la fila d'inserció.

Suprimeix el registre

Suprimeix el registre actual.

Refresca el formulari

Torna a carregar la versió desada més recentment del formulari actual.


Actuació en un registre

Specifies to show or hide the action items in a selected Navigation Bar control. Action items are the following: Save record, Undo, New record, Delete record, Refresh.

Agafa el focus quan es faci clic

Si definiu aquesta opció a "Sí", el botó per prémer rep el focus quan feu clic al botó.

Alineació/alineació de gràfics

Les opcions d'alineació són esquerra, dreta i centre. Aquestes opcions estan disponibles per als elements següents:

  1. Títol dels camps d'etiqueta

  2. Contingut dels camps de text

  3. Contingut dels camps de taula a les columnes d'un control de taula

  4. Gràfics o text que s'utilitzen en botons

    Icona de nota

    L'opció Alineació per a botons s'anomena Alineació de gràfics.


Alçada

Defineix l'alçada del control.

Alçada de la fila

Als controls de la taula, introduïu un valor per a l'alçada de la fila. Si voleu, podeu introduir un valor seguit d'una unitat de mesura vàlida, per exemple, 2 cm.

Amaga la selecció

Specifies whether a text selection on a control remains selected when a the focus is no longer on a control. If you set Hide selection to "No", the selected text remains selected when the focus is no longer on the control that contains the text.

Amplada

Defineix l'amplada de la columna al camp de control de taula amb les unitats que estan indicades a les opcions del mòdul del LibreOffice. Si voleu, podeu introduir un valor seguit d'una unitat de mesura vàlida, per exemple, 2 cm.

Amplada

Defineix l'amplada del control.

Ancoratge

Defineix on serà ancorat el control.

Aturada de tabulació

La propietat Tabulació determina si es pot seleccionar un camp de control amb la tecla de tabulació. Hi ha disponibles les opcions següents:

No

Quan s'utilitza la tecla de tabulació, el focus omet el control.

El control es pot seleccionar amb la tecla de tabulació.


Barra de desplaçament

Afegeix el tipus de barra de desplaçament que indiqueu a un quadre de text.

Barra de navegació

Indica si s'ha de visualitzar la barra de navegació a la vora inferior dels controls de la taula.

Botó de selecció de valors

Els camps numèrics, els camps de moneda i els camps de data i d'hora es poden introduir com a botons de selecció de valors al formulari.

Botó per defecte

La propietat Botó per defecte indica que s'executarà el botó corresponent quan premeu la tecla de retorn. Si obriu el diàleg o el formulari i no dueu a terme cap més acció, el botó amb aquesta propietat és el botó per defecte.

Icona de nota

Aquesta propietat només s'ha d'assignar a un botó individual del document.


Quan utilitzeu formularis de pàgines web, podeu trobar-vos aquesta propietat a les màscares de cerca. Aquestes màscares són màscares d'edició que contenen un camp de text i un botó del tipus Envia. El terme de cerca s'introdueix al camp de text i la cerca s'inicia quan es fa clic al botó. Tanmateix, si el botó es defineix com a botó per defecte, només cal que premeu Retorn després d'introduir el terme de cerca per tal d'iniciar la cerca.

Camp d'etiqueta

Indica la font per a l'etiqueta del control. El text del camp etiquetat s'utilitzarà en comptes del nom del camp de la base de dades. Per exemple, al Navegador de filtres, al diàleg Cerca, i com a nom de columna a la visualització de la taula.

Per definir un caràcter d'una etiqueta com a mnemònic de manera que l'usuari pugui accedir a aquest control prement el caràcter al teclat, inseriu un caràcter de titlla (~) davant del caràcter a l'etiqueta.

Quan s'utilitzen botons d'opció, només es pot utilitzar el text d'un marc de grup com a camp d'etiqueta. Aquest text s'aplica a tots els botons d'opció del mateix grup.

Si feu clic al botó ... que apareix al costat del camp de text, veureu el diàleg Selecció del camp d'etiqueta. Seleccioneu una etiqueta de la llista.

Activeu el quadre Cap assignació per suprimir l'enllaç entre un control i el camp d'etiqueta assignat.

Canvi gran

Indiqueu el valor que voleu afegir o restar quan l'usuari faci clic al botó lliscant de la barra de desplaçament.

Canvi petit

Indica el valor que s'ha d'afegir o eliminar quan l'usuari fa clic a la icona de fletxa de la barra de desplaçament.

Caràcters de la contrasenya

Si l'usuari introdueix una contrasenya, podeu determinar els caràcters que es visualitzaran en comptes dels caràcters escrits per l'usuari. A Caràcters de la contrasenya, introduïu el codi ASCII del caràcter que vulgueu. Podeu utilitzar valors des de 0 fins a 255.

Icona de consell

Els caràcters i els seus codis ASCII es poden veure al diàleg Caràcters especials (Insereix - Caràcter especial).


Color de fons

Hi ha disponible un color de fons per a la majoria de camps de control. Si feu clic a Color de fons, s'obrirà una llista que us permetrà seleccionar diferents colors. L'opció "Estàndard" adopta la configuració del sistema. Si el color que voleu no apareix, feu clic al botó ... per definir un color al diàleg Color.

Color de la vora

Specifies the border color for controls that have the Border property set to "flat".

Color del símbol

Indica el color per als símbols dels controls, per exemple les fletxes d'una barra de desplaçament.

Commuta

Indica si un botó per prémer es comporta com un botó de commutació. Si definiu la commutació a «Sí», podeu commutar entre els estats del control «seleccionat» i «no seleccionat» quan feu clic al botó o premeu la barra espaiadora mentre el control té el focus. Un botó amb l'estat «seleccionat» apareix «premut».

Data màx.

Determina una data que no es pot superar amb un altre valor introduït per l'usuari.

Data mín.

Determina la data més propera que pot definir un usuari.

Data per defecte

Defineix la data per defecte.

Desplaçament amb la roda del ratolí

Defineix si el canvia el valor quan l'usuari giri la roda del ratolí. Mai: No canvia el valor. Quan tingui el focus: (per defecte) El valor canvia quan el control tingui el focus i el punter està enfocant al control i es gira la roda. Sempre: El valor canvia sempre que el punter està apuntant al control i es gira la roda sense importar quin control té el focus.

Desplegable

Un camp de control amb la propietat desplegable té un botó de fletxa addicional que obre la llista d'entrades que existeixen al formulari per cada clic del ratolí. A Recompte de línies, podeu indicar quantes línies (o files) s'han de mostrar a l'estat desplegable. Els camps de combinació poden tenir la propietat desplegable.

Els quadres combinats que s'han inserit com a columnes a un control de la taula sempre són llistes desplegables per defecte.

Divisió de paraula

Mostra text a més d'una línia. Us permet utilitzar salts de línia en un quadre de text, de manera que podeu introduir més d'una línia de text. Per introduir un salt de línia manualment, premeu la tecla Retorn.

Edita la màscara

Si indiqueu el codi de caràcter en camps de patró, podeu determinar què pot introduir l'usuari al camp de patró.

La longitud de la màscara d'edició determina el nombre de les posicions possibles d'entrada. Si l'usuari introdueix caràcters que no es corresponen amb la màscara d'edició, es rebutja l'entrada quan l'usuari surt del camp. Podeu introduir els caràcters següents per definir la màscara d'edició:

Caràcter

Significat

L

Una constant de text. Aquesta posició no es pot editar. El caràcter es mostra a la posició corresponent de la màscara literal.

a

Es poden introduir els caràcters a-z i A-Z. Els caràcters en majúscules no es converteixen a caràcters en minúscules.

A

Es poden introduir els caràcters A-Z. Si s'introdueix una lletra minúscula, es converteix automàticament a una lletra majúscula.

c

Es poden introduir els caràcters a-z, A-Z i 0-9. Els caràcters en majúscules no es converteixen a caràcters en minúscules.

C

Es poden introduir els caràcters A-Z i 0-9. Si s'introdueix una lletra minúscula, es converteix automàticament a una lletra majúscula.

N

Només es poden introduir els caràcters de 0 a 9.

x

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles.

X

Es poden introduir tots els caràcters imprimibles. Si s'utilitza una lletra minúscula, es converteix automàticament a una lletra majúscula.


Per a la màscara literal "__.__.2000", per exemple, definiu la màscara d'edició "NNLNNLLLLL" de manera que l'usuari només pugui introduir quatre dígits quan introdueixi una data.

Emplenament automàtic

La funció Emplenament automàtic mostra una llista d'entrades anteriors abans que comenceu a escriure una entrada.

Escala

Redimensiona la imatge perquè s'ajusti a la mida del control.

Estat per defecte

Indica si una opció d'una casella de selecció està seleccionada per defecte.

Per a un botó de tipus Reinicialitza, podeu definir l'estat del control si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Per als camps d'opció agrupats, l'estat del grup que correspon al paràmetre per defecte es defineix mitjançant la propietat Estat per defecte.

Estat triple

Indica si una casella de selecció també pot representar valors ZERO d'una base de dades enllaçada, a part dels valors TRUE i FALSE. Aquesta funció només està disponible si la base de dades accepta tres estats: TRUE, FALSE i ZERO.

Icona de nota

La propietat Estat triple només es defineix per a formularis de bases de dades, no per a formularis HTML.


Estil

Specifies whether Check boxes and Option buttons are displayed in a 3D look (default) or a flat look.

Etiqueta

La propietat Etiqueta defineix l'etiqueta del camp de control que es mostra al formulari. Aquesta propietat determina l'etiqueta visible o la capçalera de columna del camp de dades als formularis del control de taula.

Quan creeu un control nou, la descripció predefinida a la propietat Nom s'utilitza com a opció per defecte per etiquetar el control. L'etiqueta consisteix en un nom del camp de control i un enter que numera el control (per exemple, CommandButton1). Amb la propietat Títol podeu assignar una altra descripció al control de manera que l'etiqueta reflecteixi la funció del control. Canvieu aquesta entrada per assignar una etiqueta expressiva al control que es mostra a l'usuari.

Per crear un títol de diverses línies, obriu el quadre combinat mitjançant el botó de fletxa. Per introduir un salt de línia, premeu Maj++Retorn.

Icona de nota

La propietat Títol només s'utilitza per etiquetar un element del formulari a la interfície visible per a l'usuari. Si treballeu amb macros, tingueu en compte que durant el temps d'execució sempre es crida un control amb la propietat Nom.


Filtre / Ordre

Specifies to show or hide the filtering and sorting items in a selected Navigation Bar control. Filtering and sorting items are the following: Sort ascending, Sort descending, Sort, Automatic filter, Default filter, Apply filter, Reset filter/sort.

Format d'hora

Podeu definir el format que vulgueu per a la visualització de l'hora.

Format de data

Amb camps de data podeu determinar el format per a la lectura de dates.

Icona de nota

Tots els camps de format (data, hora, moneda, numèric) es formaten automàticament amb el format seleccionat tan aviat com sortiu, independentment de com hàgiu introduït la informació.


Format estricte

Podeu tenir un control de format amb els camps de control que acceptin continguts formatats (data, hora, etc.). Si la funció de format estricte està activada (Sí), només s'accepten els caràcters permesos. Per exemple, en un camp de data, només s'accepten nombres o delimitadors de data; totes les entrades de l'abecedari escrites amb el teclat s'ignoren.

Formatació

Indica el codi de format del control. Feu clic al botó ... per seleccionar el codi de format.

Gràfics

Un botó d'imatge té la propietat Gràfics. La propietat Gràfics indica el camí i el nom de fitxer del gràfic que voleu que es mostri al botó. Si seleccioneu el fitxer gràfic amb el botó ... s'inclouran automàticament el camí i el nom del fitxer al quadre de text.

Habilitat

Si un camp de control té la propietat "Habilitat" (Sí), l'usuari del formulari podrà utilitzar el camp de control. Si s'inhabilita la propietat, no estarà habilitada (No) i es mostrarà de color gris.

Hora màx.

Determina una hora que no es pot superar amb un altre valor introduït per l'usuari.

Hora mín.

Determina l'hora mínima que pot definir un usuari.

Hora per defecte

Defineix l'hora per defecte.

Imprimible

Indica si voleu que el camp de control aparegui a la impressió d'un document.

Les línies del text acaben amb

Per als camps de text, seleccioneu el codi de final de línia que s'ha d'utilitzar quan s'escriu text a una columna d'una base de dades.

Llista les entrades

Tingueu en compte els consells que fan referència als controls del teclat.

L'entrada de llista predefinida per defecte s'introdueix al quadre Quadre combinat de selecció per defecte.

Icona de nota

Tingueu en compte que les entrades de llista que s'introdueixen aquí només s'incorporen al formulari si a la pestanya Dades, a Tipus de contingut de la llista, l'opció"Llista de valors" està seleccionada.


Si no voleu que les entrades de llista s'escriguin en una base de dades o es transmetin al destinatari del formulari web, sinó que voleu valors assignats que no es mostrin al formulari, podeu assignar les entrades de llista a altres valors en una llista de valors. La llista de valors es determina a la pestanya Dades. A Tipus de contingut de la llista, seleccioneu l'opció "Llista de valors". Tot seguit introduïu els valors a Contingut de la llista que s'han d'assignar a les entrades de llista visibles al formulari. Perquè l'assignació sigui correcta, és rellevant l'ordre a la llista de valors.

Icona de nota

Per als documents HTML, una entrada de llista introduïda a la pestanya General es correspon amb l'etiqueta HTML <OPTION>; una entrada de la llista de valors introduïda a la pestanya Dades, a Contingut de la llista es correspon amb l'etiqueta <OPTION VALUE=...>.


Longitud màxima del text

Per al text i els quadres combinats, podeu definir un nombre màxim de caràcters que pot introduir l'usuari. Si aquesta propietat del camp de control no està definida, el paràmetre per defecte serà zero.

Si el control està enllaçat a una base de dades i s'ha d'acceptar la longitud del text de la definició de camps de la base de dades, no heu d'introduir la longitud del text aquí. Només s'accepten els paràmetres de la base de dades si la propietat del control no estava definida (estat "No definit").

Marc

També podeu indicar si el marc de destinació ha de mostrar un URL que obriu quan feu clic a un botó que s'ha assignat a l'acció Obre el document o la pàgina web.

Si feu clic al camp, podeu seleccionar una opció de la llista que indiqui a quin marc s'ha de carregar el següent document. Existeixen les possibilitats següents:

Entrada

Significat

_blank

El document següent es crea en un marc buit nou.

_parent

El document següent es crea en un marc pare. Si no existeix cap marc pare, el document es crea al mateix marc.

_self

El document següent es crea al mateix marc.

_top

El següent document es crea una finestra de nivell superior, és a dir, al marc més alt de la jerarquia; si el marc actual ja té una finestra superior, el document es crea al marc actual.


Icona de nota

La propietat Marc és rellevant per als formularis HTML, però no per als formularis de bases de dades.


Marcador de registre

Indica si la primera columna es mostra amb etiquetes de fila en les quals el registre actual es marca amb una fletxa.

Mida de la icona

Specifies whether the icons in a selected Navigation Bar should be small or large.

Mida visible

Indica la mida de la miniatura de la barra de desplaçament en "unitats de valor". Un valor de ("Valor màx. de desplaçament" menys "Valor mín. de desplaçament") / 2 crea una miniatura que ocupa la meitat de l'àrea del fons.

Si es defineix a 0, l'amplada de la miniatura serà igual a la seva alçada.

Màscara literal

Amb els camps emmascarats podeu indicar una màscara literal. Una màscara literal conté els valors inicials d'un formulari, i sempre es veu després de baixar un formulari. Si utilitzeu un codi de caràcters per a la màscara d'edició, podeu determinar les entrades que l'usuari pot escriure al camp emmascarat.

Icona de nota

La llargada de la màscara literal sempre s'ha de correspondre amb la llargada de la màscara d'edició. Si aquest no és el cas, la màscara d'edició es talla o s'emplena amb espais buits fins a la llargada de la màscara d'edició.


Navegació

Specifies to show or hide the navigation items in a selected Navigation Bar control. Navigation items are the following: First record, Previous record, Next record, Last record.

Nom

Cada camp de control i cada formulari tenen una propietat de Nom mitjançant la qual es poden identificar. El nom apareixerà al Navegador de formularis i, mitjançant el nom, es pot fer referència al camp de control des d'una macro. Els paràmetres per defecte ja indiquen un nom que es genera a partir de l'etiqueta i el número de camp.

Icona de nota

Si treballeu amb macros, assegureu-vos que els noms dels controls són únics.


El nom també s'utilitza per agrupar diferents controls que funcionalment pertanyen a un mateix grup, com els botons d'opció. Per fer-ho, doneu el mateix nom a tots els membres del grup: els controls amb noms idèntics formen un grup. Els controls agrupats es poden representar visualment mitjançant un Quadre de grup.

Nombre de decimals

Amb els camps numèrics i els camps de moneda podeu determinar el nombre de dígits que es mostren a la dreta del punt decimal.

Només de lectura

La propietat Només de lectura es pot assignar a tots els controls en els quals l'usuari pot introduir text. Si assigneu la propietat només de lectura a un camp d'imatge que utilitza gràfics d'una base de dades, l'usuari no podrà inserir gràfics nous a la base de dades.

Ordre de les tabulacions

La propietat Ordre de les tabulacions determina l'ordre amb què es mou el focus al formulari mentre premeu la tecla de tabulació. En un formulari que conté més d'un control, el focus es mou cap al control següent quan premeu la tecla de tabulació. Podeu indicar l'ordre amb què canvia el focus amb un índex a Ordre de les tabulacions.

Icona de nota

La propietat Ordre de les tabulacions no està disponible a Controls amagats. Si voleu, podeu definir aquesta propietat per a botons d'imatge i controls d'imatge de manera que pugueu seleccionar aquests controls amb la tecla de tabulació.


Quan creeu un formulari, s'assigna automàticament un índex als camps de control que s'afegeixen a aquest formulari; a cada camp de control afegit s'assigna un índex augmentat per 1. Si canvieu l'índex d'un control, s'actualitzaran automàticament els índexs d'altres controls. També s'assigna un valor als elements que no es poden focalitzar (Aturada de tabulació = no). Malgrat tot, aquests controls s'ometen quan s'utilitza la tecla de tabulació.

També podeu definir fàcilment els índexs dels diferents controls al diàleg Ordre de les tabulacions.

Orientació

Indica l'orientació horitzontal o vertical d'una barra de desplaçament o d'un botó de selecció de valors.

Pas de valor

Podeu predefinir els intervals de valors per als botons de selecció de valors numèrics i de moneda. Utilitzeu les fletxes amunt i avall del botó de selecció de valors per augmentar o disminuir el valor.

Posició

Specifies to show or hide the positioning items in a selected Navigation Bar control. Positioning items are the following: Record label, Record position, Record count label, Record count.

PosicióX

Defineix la posició X del control, relativa a l'àncora.

PosicióY

Defineix la posició Y del control, relativa a l'àncora.

Recompte de línies

Per als quadres combinats amb la propietat Desplegable, podeu indicar quantes línies s'han de mostrar a la llista desplegable. Amb els camps de control que no tenen l'opció Desplegable, la visualització de la línia s'indicarà mitjançant la mida del camp de control i la mida del tipus de lletra.

Repeteix

Indica si l'acció d'un control, com ara un botó de selecció de valors, s'ha de repetir quan feu clic al control i manteniu premut el botó del ratolí.

Retard

Indica el retard en mil·lèsimes de segon entre els esdeveniments que es repeteixen. Un esdeveniment que es repeteix té lloc quan feu clic a un botó de fletxa, al fons d'una barra de desplaçament, o a un dels botons de navegació de registres de la barra de navegació, i manteniu premut el botó del ratolí durant un temps. Podeu introduir un valor seguit d'una unitat de temps vàlida, per exemple, 2 s or 500 ms.

Selecció múltiple

Permet seleccionar més d'un element en un quadre de llista.

Selecció per defecte

Indica l'entrada del quadre de llista que s'ha de marcar com a entrada per defecte.

Per a un botó de reinicialització, l'entrada Selecció per defecte defineix l'estat del quadre de llista si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Per a un quadre de llista que conté una llista de valors, podeu fer clic al botó ... per obrir el diàleg Selecció per defecte.

Al diàleg Selecció per defecte, seleccioneu les entrades que voleu marcar com a seleccionades quan obriu el formulari que conté el quadre de llista.

Separador de milers

Amb els camps numèrics i de moneda podeu determinar si s'utilitzen els separadors de milers.

Símbol de moneda

En un camp de moneda, podeu predefinir el símbol monetari si introduïu el caràcter o la cadena a la propietat Símbol de moneda.

Símbol de prefix

Determina si es mostra el símbol de moneda abans o després del nombre quan s'utilitzen camps de moneda. El paràmetre per defecte és que els símbols de moneda no van prefixats.

Text d'ajuda

Ofereix l'opció d'introduir un text d'ajuda que es mostrarà com a consell en el control. El consell mostra el text en mode d'usuari quan el ratolí es mou per sobre el control.

Per als botons de tipus URL, el text d'ajuda apareix com a consell ampliat en comptes de l'adreça URL introduïda sota l'URL.

Text d'ajuda

A cada camp de control podeu indicar informació addicional o un text descriptiu per al camp de control. Aquesta propietat ajuda el programador a desar informació addicional que es pot utilitzar al codi del programa. Aquest camp es pot utilitzar, per exemple, per a variables o altres paràmetres d'avaluació.

Text per defecte

Defineix el text per defecte per a un quadre de text o un quadre combinat.

Tipus de lletra

Per als camps de control que tenen text visible o títols, seleccioneu el tipus de lletra de visualització que voleu utilitzar. Per obrir el diàleg Tipus de lletra, feu clic al botó .... El tipus de lletra seleccionat s'utilitza en els noms dels camps de control i per veure dades als camps de control de taula.

Tipus de text

Allows you to use line breaks and formatting in a control field, such as a text box or label. To manually enter a line break, press the Enter key. Select "Multi-line with formatting" to enter formatted text.

Icona d'avís

Si seleccioneu el tipus de text "Línies múltiples amb formatació", no podeu vincular aquest control a un camp d'una base de dades.


Icona de nota

Aquest control s'anomena "Entrada de línies múltiples" per a una columna de text dins d'un control de taula.


URL

Introduïu l'adreça URL per a un botó que obri un document o una pàgina web al quadre URL. L'adreça s'obre quan feu clic al botó.

Si moveu el ratolí per sobre el botó en mode d'usuari, apareix l'URL com a consell ampliat, sempre que no s'hagi introduït cap altre text d'ajuda.

URL d'ajuda

Indica una etiqueta per lots en l'ortografia de l'adreça URL que fa referència a un document d'ajuda i que es pot cridar amb l'ajuda del camp de control. L'ajuda per al camp de control es pot obrir si el focus està posicionat al camp de control i l'usuari prem F1.

Valor

En un control amagat, a Valor, podeu introduir les dades que provenen del control amagat. Aquestes dades es transferiran quan s'enviï el formulari.

Valor d'increment/decrement

Determina intervals per afegir o eliminar amb cada activació del control del botó de selecció de valors.

Valor de desplaçament per defecte

Defineix el valor per defecte per a la barra de desplaçament.

Valor màx.

Per als camps numèrics i de moneda, podeu determinar el valor màxim que l'usuari pot introduir.

Valor màxim de desplaçament

Indica el valor màxim d'un control de la barra de desplaçament.

Valor mín.

Per als camps numèrics i de moneda podeu determinar un valor mínim per evitar que l'usuari introdueixi un valor més petit.

Valor mínim de desplaçament

Indica el valor mínim d'un control de la barra de desplaçament.

Valor per defecte

Defineix el valor per defecte del camp de control. Per exemple, s'introduirà el valor per defecte quan s'obri un formulari.

Per a un botó de tipus Reinicialitza, l'entrada del valor per defecte defineix l'estat del control si l'usuari activa el botó de reinicialització.

Visible

Defineix si el control serà visible en el mode viu. En el mode de disseny el control sempre és visible.

Tingueu en compte que si aquesta propietat està definida com a «Sí» (per defecte), això no significa necessàriament que el control apareixerà a la pantalla. S'apliquen restriccions addicionals en calcular la visibilitat efectiva del control. Per exemple, un control emplaçat a una secció no visible al Writer mai es visualitzarà fins que la darrera secció sigui visible.

Si la propietat està definida com a «No», aleshores el control sempre estarà amagat en el mode viu.

Versions de l'OpenOffice.org fins a la 3.1 ignoraran aquesta propietat en llegir documents que facin ús de la mateixa.

Vora

Amb els camps de control que tenen un marc, podeu determinar la visualització de la vora al formulari utilitzant la propietat Vora. Podeu seleccionar les opcions "Sense marc", "Aspecte 3D" o "Pla".