Propietats dels controls

Obre un diàleg per editar les propietats d'un control seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu el menú contextual de l'element del formulari seleccionat, trieu Control

Icona

Control


Icona de nota

Només podeu cridar el diàleg Propietats quan sou en el mode de disseny amb un control seleccionat.


Si introduïu dades al diàleg Propietats, tingueu en compte que podeu introduir-les en diverses línies per a determinats quadres combinats desplegables. Això fa referència a tots els camps en què es pot introduir una expressió SQL, així com a les propietats dels quadres de text o de les etiquetes de camp. Podeu obrir aquests camps i introduir text a la llista oberta. Les tecles de drecera següents són vàlides:

Tecles

Efectes

+fletxa avall

Obre el quadre combinat.

+fletxa amunt

Tanca el quadre combinat.

Maj+Retorn

Insereix una línia nova.

Fletxa amunt

Posa el cursor a la línia anterior.

Fletxa avall

Posa el cursor a la línia següent.

Retorn

Completa l'entrada al camp i col·loca el cursor al camp següent.


Igual que amb els quadres de llista o els quadres combinats, podeu obrir o tancar la llista fent un clic amb el ratolí a la fletxa que apareix a l'extrem dret del camp. Tanmateix, l'entrada es pot introduir a la llista oberta o al camp de text superior. Una excepció són les propietats que esperen una representació de llista, per exemple, la propietat Llista les entrades, que es pot definir per als camps de control Quadre de llista i Quadre combinat. Aquí només podeu editar les entrades quan el camp és obert.

General

Aquesta pestanya General permet definir les propietats generals del control d'un formulari. Aquestes propietats són diferents en funció del tipus de control. No totes les propietats següents estan disponibles per a cada control.

Dades

La pestanya Dades permet assignar una font de dades al control seleccionat.

Esdeveniments

A la pestanya Esdeveniments podeu enllaçar macros a esdeveniments que tenen lloc als camps de control d'un formulari.

Dades (per a documents de formularis XML)

La pestanya Dades del diàleg Propietats per a un document de formulari XML ofereix alguns paràmetres per als formularis XML.