Consells especials per als controls de la taula

Podeu definir un control de taula per visualitzar els registres com vulgueu. Dit d'altra manera, podeu definir els camps de dades per veure o editar les dades igual que en un formulari d'una base de dades.

En un control de taula hi ha els camps següents: text, data, hora, monetari, numèric, patró, casella de selecció i quadre combinat. En el cas de camps de data i hora combinats, es creen dues columnes automàticament.

El nombre de línies seleccionades, si se seleccionen, es mostra entre parèntesis després del nombre total de registres.

Per a inserir columnes al control de taula, feu clic a l'encapçalament de la columna i obriu el menú contextual. Hi ha disponibles les ordres següents:

Insereix una columna

Crida un submenú per seleccionar un camp de dades que s'ha d'adoptar al control de taula.

Configureu el control de taula mitjançant l'opció d'arrossegar i deixar anar: obriu el navegador de la font de dades i arrossegueu els camps que voleu sobre els encapçalaments de la taula de control. Es crea una columna preconfigurada.

Reemplaça per

Obre un submenú per seleccionar un camp de dades que reemplaci el camp de dades seleccionat al control de taula.

Suprimeix la columna

Suprimeix la columna seleccionada actualment.

Columna

Obre el diàleg de propietats de la columna seleccionada.

Amaga les columnes

Amaga la columna seleccionada. No se'n canvien les propietats.

Mostra les columnes

Crida un submenú on podeu seleccionar que les columnes es tornin a mostrar. Per veure només una columna, feu clic al nom de la columna. Només veureu les primeres 16 columnes amagades. Si hi ha més columnes amagades, trieu l'ordre Més per cridar el diàleg Mostra les columnes.

Més

Crida el diàleg Mostra les columnes.

In the Show Columns dialog you can select the columns to be shown. Hold down the Shift or key to select multiple entries.

Totes

Feu clic a Totes si voleu veure totes les columnes.

Control només amb el teclat dels controls de la taula

Si utilitzeu el teclat només per moure-us pels controls al document, trobareu una diferència amb els altres tipus de controls: la tecla de tabulació no mou el cursor cap al control següent, sinó que es mou cap a la columna següent dins la taula de controls. Premeu +Tab per moure-us cap al control següent, o premeu Maj++Tab per moure-us cap al control anterior.

Per entrar al mode d'edició especial només amb el teclat per als controls de la taula:

El formulari del document ha d'estar en mode de disseny.

  1. Premeu +F6 per seleccionar el document.

  2. Premeu Maj+F4 per seleccionar el primer control. Si el control de taula no és el primer control, premeu la tecla de tabulació fins que se seleccioni.

  3. Premeu Retorn per entrar al mode d'edició. Les anses es mostren fora de la vora de control.

  4. En el mode d'edició, podeu obrir el menú contextual del mode d'edició si premeu Maj+F10.

  5. Si voleu editar columnes, premeu Maj+Espai per entrar al mode d'edició de columnes. Podeu reorganitzar l'ordre de les columnes amb i les tecles de cursor. La tecla de supressió suprimeix la columna actual.

  6. Premeu la tecla d'escapada per sortir del mode d'edició.