Controls de formulari

La icona Controls de formulari obre una barra d'eines amb les eines que necessiteu per crear un formulari interactiu. Podeu utilitzar la barra d'eines per afegir controls a un formulari d'un text, un full de càlcul, una presentació o un document HTML; per exemple, un botó que executa una macro.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza - Barres d'eines - Controls de formulari.

Icona a la barra d'eines Insereix (pot ser que hàgiu d'habilitar aquesta icona, que inicialment és invisible):

Icona

Controls de formulari


Icona de nota

Els documents de formularis XML (XForms) utilitzen els mateixos controls.


Per crear un formulari, obriu un document i utilitzeu la barra d'eines Controls de formulari per afegir i definir els controls del formulari. Si voleu, també podeu enllaçar el formulari a una base de dades per tal que pugueu utilitzar els controls per manipular una base de dades.

Quan creeu un formulari en un document HTML, podeu utilitzar-lo per enviar dades per Internet.

Icona de nota

El LibreOffice només exporta les propietats dels formularis compatibles amb la versió HTML a la qual exporteu. Per indicar la versió d'HTML, trieu - Carrega/desa - Compatibilitat HTML.


Per afegir un control a un document

  1. A la barra d'eines Controls de formulari, feu clic a la icona del control que vulgueu afegir.

  2. Al document, arrossegueu el control per crear-lo.

    Per crear un camp de control quadrat, manteniu premuda la tecla de Majúscules mentre arrossegueu el control.

Icona de consell

Per afegir un camp de la llista de camps d'una taula o una consulta a un formulari, arrossegueu una cel·la al formulari. En un document de text, també podeu arrossegar una capçalera de columna per afegir un camp a un formulari. Per incloure una etiqueta per al camp, premeu la tecla + Maj quan arrossegueu una capçalera de columna.


Modificació d'un control

  1. Feu clic amb el botó dret del ratolí al control i trieu Control. S'obre un diàleg on podeu definir les propietats del control.

  2. Per indicar una tecla de drecera per a un control, afegiu una titlla (~) davant del caràcter a l'etiqueta del control.

  3. Podeu arrossegar i deixar anar els controls d'un document a un altre document. També podeu copiar i enganxar controls entre documents. Quan inseriu un control d'un altre document, el LibreOffice analitza la font de dades, el tipus de contingut i les propietats del contingut del control perquè el control s'ajusti a l'estructura lògica del document de destinació. Per exemple, un control que mostra continguts d'una llibreta d'adreces continua mostrant els mateixos continguts després que copieu el control a un document diferent. Podeu visualitzar aquestes propietats a la pestanya Dades del diàleg Propietats del formulari.

Selecciona

Icona

Aquesta icona canvia la busca del ratolí al mode de selecció o el desactiva. El mode de selecció s'utilitza per seleccionar els controls del formulari actual.

Mode de disseny activat/desactivat

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icona

Mode de disseny activat/desactivat

Propietats dels controls

Obre un diàleg per editar les propietats d'un control seleccionat.

Icona

Control

Propietats del formulari

En aquest diàleg podeu indicar, entre altres opcions, la font de dades i els esdeveniments de tot el formulari.

Icona

Formulari

Casella de selecció

Icona

Crea una casella de selecció. Les caselles de selecció permeten activar o desactivar una funció d'un formulari.

Quadre de text

Icona

Crea un quadre de text. Els quadres de text són camps en els quals l'usuari pot introduir text. En un formulari, els quadres de text mostren dades o permeten introduir dades noves.

Camp formatat

Icona

Crea un camp formatat. Un camp formatat és un quadre de text en el qual podeu definir com es formaten les entrades i les sortides, i quins valors de limitació s'apliquen.

Un camp formatat té propietats especials de control (trieu Format ▸ Control).

Botó per prémer

Icona

Crea un botó per prémer. Aquesta funció es pot utilitzar per executar una ordre per a un esdeveniment definit, com ara un clic amb el ratolí.

Podeu aplicar text i gràfics a aquests botons.

Botó d'opció

Icona

Crea un botó d'opció. Els botons d'opció permeten a l'usuari triar una de diferents opcions. Els botons d'opció amb la mateixa funció tenen el mateix nom (propietat Nom). Normalment, se'ls assigna un quadre de grup.

Quadre de llista

Icona

Crea un quadre de llista. Un quadre de llista permet als usuaris seleccionar una entrada d'una llista. Si el formulari està enllaçat amb una base de dades i la connexió a la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre de llista apareixerà automàticament després que el quadre de llista s'insereixi al document. Aquest auxiliar us ajuda a crear el quadre de llista.

Quadre combinat

Icona

Crea un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista d'una sola línia amb una llista desplegable de la qual els usuaris trien una opció. Podeu assignar la propietat "només de lectura" al quadre combinat perquè els usuaris no puguin introduir entrades que no siguin les que hi ha a la llista. Si el formulari està enllaçat a una base de dades i la base de dades és activa, l'Auxiliar del quadre combinat apareixerà automàticament després que inseriu el quadre combinat al document.

Camp d'etiqueta

Icona

Crea un camp per mostrar text. Aquestes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit. No es poden fer entrades en aquests camps.

Més controls

Obre la barra d'eines Més controls.

Disseny del formulari

Obre la barra d'eines Disseny del formulari.

Auxiliars habilitats/inhabilitats

Icona

Habilita i inhabilita els auxiliars automàtics dels controls del formulari.

Aquests auxiliars us ajuden a introduir les propietats dels quadres de llista, els controls de taules i altres controls.

Ordres del menú contextual