Mostra de les funcions de dibuix

Feu clic per obrir o tancar la barra Dibuix, on podeu afegir formes, línies, text i llegendes al document actual.

Podeu activar i desactivar la barra d'eines Dibuix dels documents del Writer i el Calc utilitzant una icona que apareix a la barra d'eines Estàndard.

Icona

Mostra de les funcions de dibuix

Icona de consell

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


Selecció

Icona

Permet seleccionar objectes al document actual. Per seleccionar un objecte, feu-hi clic amb la fletxa. Per seleccionar més d'un objecte, arrossegueu un marc de selecció al voltant dels objectes. Per afegir un objecte a una selecció, premeu la tecla de majúscules i feu clic a l'objecte.

Línia

Icona

Dibuixa una línia recta allà on l'arrossegueu del document. Per reduir la línia a 45 graus, premeu la tecla de majúscules mentre arrossegueu.

Icona de consell

Per introduir text a una línia, feu doble clic a la línia i escriviu o enganxeu el text. La direcció del text correspon a la direcció cap on s'ha arrossegat per dibuixar la línia. Per amagar la línia, seleccioneu Invisible al quadre Estil de la línia de la barra Propietats de l'objecte de dibuix.


Rectangle

Icona

Dibuixa un rectangle allà on l'arrossegueu del document actual. Per dibuixar un quadrat, premeu la tecla de majúscules mentre arrossegueu. Feu clic allà on vulgueu posar un angle del rectangle, i arrossegueu el rectangle fins que obtingueu la mida que vulgueu.

El·lipse

Icona

Dibuixa una el·lipse allà on l'arrossegueu del document actual. Feu clic allà on vulgueu dibuixar l'el·lipse i arrossegueu fins a obtenir la mida que vulgueu. Per dibuixar un cercle, premeu la tecla de majúscules mentre arrossegueu l'el·lipse.

Polígon

Icona

Dibuixa una línia composta d'una sèrie de segments de línies rectes. Arrossegueu la forma per dibuixar un segment de línia i feu clic per definir el punt final d'aquest segment. Després arrossegueu per dibuixar un segment de línia nou. Feu doble clic per acabar de dibuixar la línia. Per crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la línia.

Premeu la tecla de majúscules mentre dibuixeu un polígon per col·locar punts nous a 45 graus.

El mode Edita els punts us permet modificar interactivament els punts individuals del polígon.

Corba

Icona

Dibuixa una corba de Bézier suau. Feu clic allà on vulgueu que comenci la corba, deixeu anar la busca, moveu la busca allà on vulgueu que la corba acabi i feu clic. Moveu la busca i feu clic de nou per afegir un segment de línia recta a la corba. Feu doble clic per acabar de dibuixar la corba. Per crear una forma tancada, feu doble clic al punt d'inici de la corba. L'arc de la corba ve determinat per la distància que arrossegueu l'arc.

Línia de forma lliure

Icona

Dibuixa una forma lliure allà on l'arrossegueu del document actual. Per acabar la línia, deixeu anar el botó del ratolí. Per dibuixar una forma tancada, deixeu anar el botó del ratolí a prop del punt d'inici de la línia.

Arc

Icona

Dibuixa un arc al document actual. Per dibuixar un arc, arrossegueu una el·lipse fins obtenir la mida que vulgueu, i tot seguit feu clic per definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca allà on vulgueu posar el punt final i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per dibuixar un arc que es basi en un cercle, premeu la tecla de majúscules mentre arrossegueu l'objecte.

Diagrama de sectors el·líptic

Icona

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'una el·lipse i dues línies de radi al document actual. Per dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, arrossegueu una el·lipse fins que obtingueu la mida que vulgueu, i feu clic per definir la primera línia del radi. Moveu la busca allà on vulgueu posar el segon radi i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per dibuixar un diagrama de sectors circular, premeu la tecla de majúscules mentre arrossegueu l'objecte.

Segment del cercle

Icona

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un cercle i una línia de diàmetre al document actual. Per dibuixar un segment de cercle, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu, i tot seguit feu clic per definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins al punt on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per dibuixar un segment el·líptic, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Quadre de text

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcció del text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu un quadre de text fins que obtingueu la mida que vulgueu en qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. Gireu el quadre de text per obtenir el text girat.

Animació de text

Icona

Insereix text animat amb direcció de text horitzontal al document actual.

Llegendes

Icona

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text horitzontal allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular per una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà.

Formes bàsiques

Obre la barra d'eines Formes bàsiques que podeu utilitzar per inserir gràfics al document.

Icona

Formes bàsiques

Formes de símbol

Obre la barra d'eines Formes de símbol, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Formes de símbol

Fletxes de bloc

Obre la barra d'eines Fletxes de bloc, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Fletxes de bloc

Diagrames de flux

Obre la barra d'eines Diagrames de flux, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Diagrames de flux

Llegendes

Obre la barra d'eines Llegendes, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Llegendes

Estrelles i tires

Obre la barra d'eines Estrelles i tires, des de la qual podeu inserir gràfics al document.

Icona

Estrelles

Punts

Permet editar punts del dibuix.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Icona

Galeria Fontwork

Des d'un fitxer

Inserts an image into the current document .

Icona

Imatge

Extrusió activada/desactivada

Habilita o inhabilita els efectes 3D per als objectes seleccionats.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Llegendes verticals

Icona

Dibuixa una línia que acaba amb una llegenda rectangular amb direcció de text vertical allà on l'arrossegueu del document actual. Arrossegueu una ansa de la llegenda per redimensionar-la. Per afegir text, feu clic a la vora de la llegenda i escriviu o enganxeu el text. Per canviar una llegenda rectangular a una llegenda arrodonida, arrossegueu l'ansa de l'angle més gran quan la busca es transformi en una mà. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.

Text vertical

Icona

Dibuixa un quadre de text amb direcció de text horitzontal quan feu clic o l'arrossegueu al document actual. Feu clic a qualsevol lloc del document i escriviu o enganxeu el text. També podeu moure el cursor allà on vulgueu afegir el text, arrossegar un quadre de text i escriure o enganxar el text. Això només és possible quan l'habilitació de llengües asiàtiques està activada.