Mostra la previsualització al navegador web

Crea una còpia temporal del document actual en format HTML, obre el navegador web per defecte del sistema i mostra el fitxer HTML en aquest navegador.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Fitxer ▸ Mostra la previsualització al navegador web


La còpia formatada en HTML s'escriu a la carpeta de fitxers temporals que podeu seleccionar a - LibreOffice - Camins. Quan sortiu del LibreOffice, se suprimirà el fitxer HTML.

You can set the HTML export filter options by choosing - Load/Save - HTML Compatibility.