Seleccioneu un certificat

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Fitxer ▸ Propietats ▸ General, feu clic al botó Signatura digital, llavors feu clic al botó Afegeix


Quant a les signatures digitals

Llista

Seleccioneu el certificat amb el qual vulgueu signar digitalment el document actual.

Mostra el certificat

Obre el diàleg Mostra el certificat, que us permet examinar el certificat seleccionat.

Descripció

Type a purpose for the signature.