Cerca

Commuteu la visibilitat de la barra d'eines de Cerca per cercar text o navegar per un document per element.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Cerca

+F