Fitxers

Afegeix fitxers nous al tema seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Gallery or click the Gallery icon on the Standard Bar - New Theme button - Files tab.


Tipus de fitxer

Seleccioneu el tipus de fitxer que vulgueu afegir.

Fitxers trobats

Llista els fitxers disponibles. Seleccioneu el fitxer o els fitxers que vulgueu afegir i, a continuació, feu clic a Afegeix. Per afegir tots els fitxers de la llista, feu clic a Afegeix-ho tot.

Cerca fitxers

Cerqueu el directori que contingui els fitxers que vulgueu afegir i feu clic a D'acord.

Afegeix

Afegeix el fitxer o els fitxers seleccionats al tema actual.

Afegeix-ho tot

Afegeix tots els fitxers de la llista al tema actual.

Previsualització

Mostra o amaga la previsualització del fitxer seleccionat.

Quadre Previsualització

Mostra una previsualització del fitxer seleccionat.