Marca de format

Obre un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Espai no separable

Insereix un espai que mantindrà junts els caràcters dels extrems en salts de línia.

Guionet no separable

Insereix un guionet que mantindrà junts els caràcters dels extrems en salts de línia.

Guionet opcional

Insereix un guionet invisible dins d'una paraula. Quan esdevé l'últim caràcter d'una línia, aquest guionet es fa visible i crea un salt de línia.

Sense amplada i separació opcional

Insereix un espai invisible dins d'una paraula. Quan esdevé el darrer caràcter d'una línia, aquest espai insereix un salt de línia. Aquesta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Sense amplada i no separable

Insereix un espai invisible dins d'una paraula per mantenir-la unida amb el final d'una línia. Aquesta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Marca d'esquerra a dreta

Insereix una marca que afecta la direcció del text que hi hagi a continuació d'aquesta marca. Aquesta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).

Marca de dreta a esquerra

Insereix una marca que afecta la direcció del text que hi hagi a continuació d'aquesta marca. Aquesta opció està disponible si s'ha habilitat la disposició complexa de text (CTL).