Verificació ortogràfica

Permet verificar l'ortografia de manera manual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Eines ▸ Ortografia