Esdeveniments

Permet assignar macros a esdeveniments del programa. La macro assignada s'executarà automàticament cada vegada que es produeixi l'esdeveniment seleccionat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Personalitza ▸ Esdeveniments.


Desa a

Select first where to save the event binding, in the current document or in LibreOffice.

Icona de nota

Si deseu una macro amb un document, només la podreu executar quan aquest document estigui obert.


The big list box lists the events and the assigned macros. After you selected the location in the Save In list box, select an event in the big list box. Then click Assign Macro.

Assigna la macro

Opens the Macro Selector to assign a macro to the selected event.

Suprimeix la macro

Deletes the macro assignment for the selected event.