Macro

Obre un diàleg que us permet organitzar les macros.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Macros - Organize Macros - LibreOffice Basic, or press +F11 (if not assigned by your system).


Nom de la macro

Mostra el nom de la macro seleccionada. Per a crear o per canviar el nom d'una macro, introduïu un nom aquí.

Macro des de / Desa la macro a

Llista les biblioteques i els mòduls on podeu obrir o desar les vostres macros. Per desar una macro amb un document en concret, obriu el document i, a continuació, obriu aquest diàleg.

Executa / Desa

Executa o desa la macro actual.

Assigna

Obre el diàleg Personalitza, que us permet assignar la macro seleccionada a una ordre de menú, una barra d'eines o un esdeveniment.

Edita

Inicia l'editor del LibreOffice Basic i obre la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Nou / Suprimeix

Crea una macro o suprimeix la macro seleccionada.

Per crear una macro nova, seleccioneu el mòdul "Standard" a la llista Macro des de i, a continuació, feu clic a Nou.

Per suprimir una macro seleccioneu-la i feu clic a Suprimeix.

Biblioteca nova

Desa la macro enregistrada en una biblioteca nova.

Mòdul nou

Desa la macro enregistrada en un mòdul nou.

Organitzador

Obre el diàleg Organitzador de macros, que us permet afegir, editar o suprimir mòduls, diàlegs i biblioteques de macros.

Pestanyes Mòduls i Diàlegs

Us permet gestionar mòduls o quadres de diàleg.

Mòdul / Diàleg

Llista les macros i els diàlegs existents.

Edita

Obre la macro o el diàleg seleccionats per editar-los.

Tanca

Tanca el diàleg i desa tots els canvis.

Nou

Obre l'editor i crea un mòdul nou.

Nou

Obre l'editor i crea un diàleg nou.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Pestanya Biblioteques

Us permet gestionar les biblioteques de macros per a l'aplicació actual i per als documents que tingueu oberts.

Ubicació

Seleccioneu l'aplicació o el document que contingui les biblioteques de macros que vulgueu organitzar.

Biblioteca

Llista les biblioteques de macros existents per a l'aplicació actual i els documents que tingueu oberts.

Edita

Obre l'editor del LibreOffice Basic perquè pugueu modificar la biblioteca seleccionada.

Tanca

Tanca el diàleg i desa tots els canvis.

Contrasenya

Permet assignar o editar la contrasenya per a la biblioteca seleccionada.

Nou

Crea una biblioteca nova.

Nom

Introduïu un nom per a la biblioteca nova o el mòdul nou.

Importa

Cerqueu la biblioteca del LibreOffice Basic que vulgueu afegir a la llista actual i, a continuació, feu clic a Obre.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats després d'una confirmació.

Scripts

Per obrir el quadre de diàleg Macros BeanShell, trieu Eines - Macros - Organitza les macros - BeanShell. Per obrir el quadre de diàleg JavaScript, trieu Eines - Macros - Organitza les macros - JavaScript.

Exporta

Obre un diàleg que us permet exportar la biblioteca seleccionada com a extensió o com a biblioteca del Basic.

Macros

Select a macro or script from "user", "share", or an open document. To view the available macros or scripts, double-click an entry.

Executa

To run a script, select a script in the list, and then click Run.

Crea

Creates a new script. The default script editor opens after you enter a name for the script.

Introduïu un nom per a l'script.

Edita

Opens the default script editor for your operating system.

Canvia el nom

Opens a dialog where you can change the name of the selected script.

Suprimeix

Prompts you to delete the selected script.

El diàleg Selector de macros conté dos quadres de llista anomenats Biblioteca i Nom de la macro.

Biblioteca

Seleccioneu una macro o un script d'"user", "share" o un document obert. Per visualitzar els continguts d'una biblioteca, feu doble clic a una entrada de la llista.

Nom de la macro

Feu clic a un script i, a continuació, a un botó d'ordre.