Posició

Permet definir les opcions de sagnat, espaiat i alineació per a la llista numerada o amb pics.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format - Pics i numeració. Obriu la pestanya Posició


Icona de nota

The Position tab page looks different for documents using the new position and spacing attributes introduced with OpenOffice.org 3.0 (and used in all versions of LibreOffice), or documents using the old attributes from versions before 3.0. The new version of this tab page shows the controls "Numbering followed by", "Numbering alignment", "Aligned at", and "Indent at". The old version of this tab page that can be seen in an old numbered or bulleted list shows the controls "Indent", "Width of numbering", "Minimum space between numbering and text", and "Numbering alignment".


Nivell

Seleccioneu el nivell o els nivells que vulgueu modificar.

Numeració seguida de

Select the element that will follow the numbering: a tab stop, a space, a line break, or nothing.

a

Si seleccioneu que la numeració vagi seguida d'un tabulador, podreu introduir un valor no negatiu per a la posició del tabulador.

Alineació de la numeració

Definiu l'alineació dels símbols de numeració. Seleccioneu "Esquerra" per alinear el símbol de numeració de manera que comenci directament a la posició definida en el quadre "Alineat a", o bé "Dreta" si voleu alinear el símbol de manera que finalitzi directament abans de la posició "Alineat a". Finalment, seleccioneu "Centrada" si voleu centrar el símbol al voltant de la posició "Alineat a".

Icona de nota

L'opció Alineació de la numeració no defineix l'alineació del paràgraf.


Alineat a

Introduïu la distància a partir del marge esquerre per a l'alineació del símbol de numeració.

Sagnat a

Introduïu la distància que vulgueu deixar des del marge esquerre de la pàgina fins al principi de totes les línies del paràgraf numerat que segueixin la primera línia.

Sagnat

Introduïu una xifra per a l'espai que es deixarà entre el marge esquerre de la pàgina (o la vora esquerra de l'objecte de text) i la vora esquerra del símbol de numeració. Si l'estil de paràgraf actual utilitza un sagnat, la xifra que introduïu aquí s'afegirà a aquest sagnat.

Relativa

Sagna el nivell actual en relació amb el nivell anterior de la llista jeràrquica.

Amplada de la numeració

Introduïu una xifra per a l'espai que es deixarà entre la vora esquerra del símbol de numeració i la vora esquerra del text.

Per defecte

Reinicialitza el sagnat i l'espaiat als valors per defecte.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.