Pics

Mostra els diferents estils de pic que podeu aplicar.

Icona de nota

Els pics i la numeració de paràgrafs només es poden utilitzar al Writer, a l'Impress i al Draw.


Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Format ▸ Pics i numeració - Pics


Selecció

Feu clic a l'estil de pic que vulgueu utilitzar.