Pics i numeració

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Pics i numeració

A la barra d'eines Formatació, feu clic a

Icona

Pics activats/desactivats


Numeració i estils de numeració

Desactivació de pics i numeració per a paràgrafs individuals

El diàleg Pics i numeració consta de les pestanyes següents:

Pics

Mostra els diferents estils de pic que podeu aplicar.

Icona de nota

Els pics i la numeració de paràgrafs només es poden utilitzar al Writer, a l'Impress i al Draw.


Numeració

Mostra els diferents estils de numeració que podeu aplicar.

Esquema

Mostra els diferents estils que podeu aplicar a una llista jeràrquica. El LibreOffice admet fins a nou nivells d'esquema en una llista jeràrquica.

Gràfics

Mostra els diferents gràfics que podeu utilitzar com a pics en una llista amb pics.

Posició

Permet definir les opcions de sagnat, espaiat i alineació per a la llista numerada o amb pics.

Opcions

Permet definir les opcions de formatació per a les llistes numerades o amb pics. Si ho voleu, podeu aplicar formatació individual per a cada nivell de la llista jeràrquica.