Opcions de llenguaOpcions de llengua

Specify the AutoCorrect options for quotation marks and for options that are specific to the language of the text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu la pestanya Eines ▸ Correcció automàtica ▸ Opcions de correcció automàtica ▸ Opcions de llengua.


Seleccioneu si voleu aplicar els reemplaçaments mentre escriviu [T] o bé quan modifiqueu el text existent [M].

Afegeix un espai no separable abans de determinats signes de puntuació en els textos en francès

Afegeix un espai no separable abans de «;», «!», «?», «:» i «%» si la llengua del caràcter està definida com a francès (França, Bèlgica, Luxemburg, Mònaco o Suïssa) i abans de «:» només quan la llengua del caràcter està definida com a francès (Canadà).

Formata els sufixos dels nombres ordinals (1r -> 1r)

Formata els caràcters de text dels ordinals, com ara 1r, 2n, 3r, com a superíndexs. En anglès, per exemple, 1st es convertirà a 1st.

Icona de nota

Tingueu en compte que això només és aplicable a les llengües que tinguin la convenció de formatar els ordinals com a superíndexs.


Single Quotes / Double Quotes

Permet indicar els caràcters de reemplaçament que s'utilitzaran per a les cometes senzilles o dobles.

Reemplaça

Automatically replaces the default system symbol for the given type of quotation marks with the special character that you specify.

Cometa inicial

Select the special character that will automatically replace the current opening quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Cometa final

Select the special character that will automatically replace the current closing quotation mark in your document when you choose Tools - AutoCorrect - Apply.

Per defecte

Resets the quotation marks to the default symbols.

Botons de diàleg

Reinicialitza

Reinicialitza els valors modificats als valors anteriors de la pestanya.

Cancel·la

Tanca el diàleg i descarta tots els canvis.

D'acord

Desa tots els canvis i tanca el diàleg.